16 października 2021


wyciagniecie_zlozone_i
wyciagniecie_zlozone
Wyciągnięcie złożone
Narzędzie Wyciągnięcie złożone pozwala na utworzenie powierzchni, które rozpięte są przynajmniej na dwóch profilach, nie leżących w jednej płaszczyźnie. W rozwiniętej formie, wyciągniecie złożone może być wykonywane po wcześniej zdefiniowanym torze, przygotowanym w postaci odpowiedniego płaskiego szkicu. Tym samym, nowo utworzona powierzchnia może być związana z postacią wcześniej przygotowanego elementu. Przykładem takiego podejścia może być modelowanie ergonomicznego uchwytu na wygiętej rurze o przekroju okrągłym.

przeciagniecie_i
przeciagniecie
Przeciągnięcie

Kolejnym sposobem tworzenia powierzchni jest przeciągnięcie profilu wzdłuż pewnej określonej ścieżki. Służy do tego narzędzie Przeciągnięcie. Do utworzenia powierzchni za pomocą tego narzędzia potrzebne są dwa szkice. Pierwszy ze szkiców pełni rolę profilu przekroju i nadaje kształt nowo tworzonej powierzchni, a drugi pełni rolę ścieżki (toru), po którym profil będzie przeciągany. Należy zaznaczyć, że profil przekroju nie musi być profilem zamkniętym. Dzięki temu istnieje możliwość „rozpinania” powierzchni. Funkcje tego narzędzia pozwalają na poprowadzenie profilu prostopadle do ścieżki, w każdym punkcie tej ścieżki lub równolegle do profilu bazowego oraz wprowadzenie kąta pochylenia. Wartość kąta pochylenia inna niż zero powoduje, że rozmiar profilu końcowego jest proporcjonalnie większy lub mniejszy w stosunku do profilu bazowego; inaczej mówiąc następuje zwiększenie lub zmniejszenie przekroju poprzecznego na długości ścieżki prowadzącej (toru).

zwoj_i
zwoj
Zwój

Ostatnie narzędzie przy użyciu którego możliwe jest utworzenie powierzchni to Zwój. Za pomocą tego narzędzia mogą powstać różnego rodzaju powierzchnie, które są pochodnymi linii śrubowej. Użycie tego narzędzia wymaga, podobnie jak wcześniej omówione narzędzia, przygotowania dwóch szkiców. Pierwszy szkic jest profilem nadającym kształt modelowanej powierzchni, a drugi osią, wzdłuż której będzie rozwijana linia śrubowa. W parametrach linii śrubowej można ustalić jej zwrot, a także takie parametry jak: skok, wysokość, liczbę zwojów, czy kąt pochylenia. Poszczególne parametry narzędzia są aktywne w zależności od wybranego typu zwoju.