16 października 2021


Narzędzia do edycji modeli powierzchniowych
Model powierzchniowy, który został utworzony za pomocą wcześniej opisanych narzędzi można poddawać edycji. W tym celu można użyć takich narzędzi jak: Zaokrągl/Fazuj, Pogrubienie/Odsunięcie, Usuń powierzchnię, Zamknij obwiednię, Utnij powierzchnie, Wydłuż powierzchnie, Zszyj powierzchnie.

zaokragl_i
fazuj_i
zaokragl-fazuj
Zaokrągl,

Fazuj
Te dwa narzędzia modyfikują krawędzie przylegających powierzchni. Dodatkowo narzędzie Zaokrągl pozwala zmodyfikować krawędź w taki sposób, że, oprócz zaokrąglenia ze stałą wartością promienia, można utworzyć zaokrąglenie zmieniające wartość promienia na długości modyfikowanych krawędzi.

pogrubienie_odsuniecie_i
pogrubienie_odsuniecie_a
Pogrubienie/Odsunięcie
Jednym z zastosowań tego narzędzia jest utworzenie dodatkowej powierzchni, odsuniętej o pewną odległość (tzw. offset) względem innej, wskazanej powierzchni bazowej. Możliwe jest, w jednym użyciu, jednoczesne odsunięcie całej grupy powierzchni. Dzięki temu można, w prosty i wygodny sposób, modyfikować utworzone wcześniej powierzchnie, w celu uzyskania założonych kształtów.