16 października 2021


usun_powierzchnie_i
usun_powierzchnie
Usuń powierzchnię

Narzędzie to umożliwia usuwanie  wskazanych powierzchni ze zbioru powierzchni, które zostały dotychczas utworzone. Poprzez odpowiednie użycie innych narzędzi, umożliwia ono usuwanie zarówno całych utworzonych wcześniej powierzchni, jak również fragmentów powierzchni, które powstały w wyniku przecięcia innych powierzchni.

zamknij_obwiednie_i
zamknij_obwiednie
Zamknij obwiednię

Narzędzie Zamknij obwiednię pozwala na utworzenie nowej powierzchni, która powstaje w wyniku połączenia pewnych krawędzi. Krawędzie te muszą stanowić zamkniętą obwiednię - tzw. pętlę obwiedni. Możliwe jest również zaznaczanie kilku obwiedni, w wyniku czego uzyskuje się powierzchnię rozpiętą pomiędzy wybranymi obwiedniami.

utnij_powierzchnie_i
utnij_powierzchnie
Utnij powierzchnie

Narzędzie to pozwala na usunięcie zbioru powierzchni lub ich fragmentów, poprzez wskazanie płaszczyzny tnącej. Działanie tego narzędzia jest jednoczesnym połączeniem narzędzi Usuń powierzchnię oraz Podziel.