16 października 2021


wydluz_powierzchnie_i
wydluz_powierzchnie
Wydłuż powierzchnie

Narzędzie pozwala na powiększenie jednej lub kilku płaszczyzn, w jednym lub kilku kierunkach, na określoną odległość – podaną jako z góry określona wartość, lub wskazaną jako powierzchnia zakończenia.

zszyj_powierzchnie_i
zszyj_powierzchnie
Zszyj powierzchnię

W trakcie modelowania powierzchniowego często można spotkać się z sytuacją, w której tworzony model staje się coraz bardziej rozbudowany. Składa się z wielu małych lub większych powierzchni, które powstały w wyniku prowadzonego procesu modelowania. Aby  uniknąć takich sytuacji, w których mamy do czynienia z  nadmierną liczbą powierzchni, używa się narzędzia Zszyj powierzchnię. Służy ono do scalenia kilku powierzchni w jedną. Dzięki temu zmniejszy się liczba powierzchni, z jakich składać się będzie utworzony model. Należy tutaj pamiętać, że tak przygotowana powierzchnia może nie być podatna na edycję za pomocą np. narzędzia Zaokrągl lub Fazuj. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że w celu poprawnego użycia tego narzędzia ważne jest, aby krawędzie łączonych powierzchni przylegały do siebie.