16 października 2021


tab1_sPrzykłady komercyjnych systemów CAM (lub zintegrowanych CAD/CAM): AlphaCAM, CATIA, Edgecam, ESPRIT, Gibbscam, GTJ-2010, Mastercam, NCGCam, NX CAM, Pro/ENGINEER, SolidCAM;
Przykłady bezpłatnych systemów CAM: CAMBAM (http://www.cambam.co.uk), GCAM (http://gcam.js.cx/index.php), GSIMPLE (http://www.gsimple.eu);
Przykładowe symulatory i programy do edycji kodu NC: AutoEditNC (http://www.betatechnical.com/autonc.htm), CNC SIMULATOR (http://www.cncsimulator.com);
Spełnienie wzrastających wymagań współczesnej produkcji jest możliwe przy stosowaniu nowych lub udoskonalaniu istniejących i sprawdzonych metod wytwarzania. Ma to również odzwierciedlenie w obszarze automatyzacji procesów technologicznych, a w szczególności w zakresie sterowania numerycznego. Można tutaj wskazać wyzwania stojące przed osobami zajmującymi się tworzeniem narzędzi wspomagających tworzenie kodów NC oraz samymi programistami maszyn CNC:

 • tworzenie i wykorzystanie globalnych baz narzędzi i technologii obróbki,
 • zwiększanie intuicyjności narzędzi programistycznych,
 • normalizacja oparta o najlepsze rozwiązania,
 • stosowanie idei sterowania adaptacyjnego procesami wytwarzania, gdzie parametry technologiczne procesu będą zmieniane, w zależności od aktualnych warunków w strefie obróbki,
 • tworzenie zaawansowanych i sprzężonych ze sobą metod projektowania (CAD) i programowania (CAM),
 • tworzenie innowacyjnych języków programowania umożliwiających prostsze programowanie nawet bardzo złożonych torów ruchu narzędzi.

nr_3_sZ uwagi na ograniczenia, jakie posiadają programy CAM, jak również ze względu na brak wystarczających informacji o przebiegu obróbki podczas programowania ręcznego, może zaistnieć potrzeba zoptymalizowania utworzonego kodu NC. Tworzone są systemy służące specjalnie do tego celu. Koncepcję optymalizacji kodu przedstawiono w sposób uproszczony na powyższym rysunku.
nr_4W przedsiębiorstwach produkcyjnych bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowy przepływ danych. Na schemacie (rys. obok) przedstawiono koncepcję przepływu programów sterujących. Kluczową rolę odgrywa na nim technologiczna baza danych, w której zapisywane są informacje, z których (z różnymi uprawnieniami) mogą korzystać pracownicy.
nr_5_sWielu zadaje sobie pytanie o przyszłość metod programowania maszyn CNC. Wszystko wskazuje na to, że coraz częściej stosowane będą metody oparte o wspomaganie komputerowe. Metody te będą dostosowywane do rosnących możliwości technologicznych maszyn, które powinny umożliwiać coraz dokładniejszą obróbkę części.

Poniżej podano prykładowe czynniki mające wpływ na otrzymanie kodu NC wysokiej jakości:

 • Wysokowydajne strategie tworzenia ścieżek w systemac CAM
 • Tworzenie baz danych sparametryzowanych kodów NC do obróbki części podobnych
 • Znajomość technologii w jakiej wytwarzany będzie przedmiot
 • Opracowanie i wykorzystywanie baz wiedzy
 • Programowanie na bazie opracowanego wcześniej procesu technologicznego
 • Inwestowanie w niezbędny sprzęt i oprogramowanie
 • Inwestowanie w podnoszenie kwalifikacji technologow programistów
 • Optymalna metoda umożliwiająca szybkie opracowanie programu
 • Możliwości technologiczne maszyny
 • Prawidłowo wykonany postprocesor dla programowania automatycznego
 • Zmienne parametry obróbki zapisane w programie uzależnione od warunków w strefie obróbki
 • Optmalizowanie kodu NC na etapie programowania po postprocesingu