21 października 2021


Stanowisko badawcze zbudowano z uniwersalnego wzmacniacza pomiarowego HBM MGCPlus, tensometrycznego wzmacniacza CanHEAD, pięciu stojaków do mocowania belek. Do akwizycji danych zastosowano oprogramowanie CATMAN Easy. 17_sDo wykonania badań doświadczalnych użyto tensometrów oporowych o rezystancji 120Ω. Schemat toru pomiarowego przedstawiono na rysunku 17.
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2. Wyniki przeprowadzonych badań doświadczalnych

Sposób zadawania siły   Mocowanie Odważnik 200g + mocowanie Odważnik 500g + mocowanie Odważnik 1000g + mocowanie
Siła [N] 0,18 2,14 5,08 9,8
Wydłużenie ε [µm/m] 0,01 0,062 0,153 0,337
Naprężenia [MPa] 0,744 4,588 11,322 24,453


Są to wartości maksymalne, które zostały odczytane z programu CATMAN.

18
Rys. 18. Wykres siły od odkształcenia

Zależność siły od odkształcenia przedstawiono na rysunku 18. Na wykresie zaobserwowano liniową zależność pomiędzy uzyskanymi wynikami wykonywanego pomiaru.