16 października 2021


ASSEMBLY
W module złożeń usprawniono pracę z konfiguracjami. Istnieje możliwość włączenia wielu konfiguracji jednocześnie. Części dodawane do złożenia w szybki sposób mogą zostać przypisane do odpowiedniej konfiguracji. Aby szybciej i efektywniej tworzyć opcje wyświetlania zostały dodane dwa nowe narzędzia:

  • Take Snapshot – polecenie umożliwia zrobienie zdjęcia modelowi złożenia w pewnym stadium tworzenia,
  • a Restore Snapshot – przywraca widok, jaki został zapamiętany przez polecenie Take Snapshot.

Wczytanie małej części do złożenia często wiązało się z koniecznością manipulacji widokiem, gdyż koło sterowe, pokrywało całkiem element. Pojawiał się też problem manipulacji częścią. W Solid Edge ST3 dodano funkcjonalność umożliwiającą szybkie przechodzenie do Selection Manager. Wystarczy po zaznaczeniu części skorzystać ze skrótu klawiszowego Shift + Spacja. Koło sterowe zniknie i wyświetli się okno.
Program udostępnia także narzędzie umożliwiające przełączanie się między sposobem wyboru. Mamy do dyspozycji ściankę lub element. Wyboru możemy dokonać na dwa sposoby:

  • wybierając na klawiaturze Ctrl + Spacja
  • z wciśniętym Ctrl kliknąć LKM na symbol strzałki, umieszczony w lewym górnym rogu ekranu graficznego.

Zależnie od tego, jaki sposób wyboru mamy aktywny, koło sterowe działa w dwojaki sposób:

  • aktywny filtr wyboru ścianka – przy pomocy koło sterowego przesuwam ściankę,  jak w środowisku Part
  • aktywny filtr wyboru element – przy pomocy koła sterowego przenosimy cały element.

Przy wczytywaniu plików z innych systemów lub przy wczytywaniu części z technologii synchronicznej, istniej możliwość skorzystania z Create Inter Part Relationship (tworzenie relacji w kopii Inter Part). Jest to polecenie umożliwiające powiązanie między częściami oryginalnymi a importowanymi, dla zachowania jedności projektu. Wystarczy utworzyć połączenie między częściami. Program automatycznie ustawia powiązania między geometrią, np. płaszczyznami i otworami.
Konstruktor może wybierać, jakie powiązania mają być utworzone (Rys. 13), mając do wyboru:

  • concetric (koncentryczność)
  • equal radius (równy promień)
  • coplanar (współpłaszczyznowość)

rys-13-Wybor-zwiazkow-miedzy-czesciami
Rys. 13 Wybór związków między częściami

Po dodaniu powiązań w modelu wyświetlane są ich kopie,  które nadzorują poprawnością relacji (Rys. 14).

rys-14-Model-z-skopiowanymi-relacjami
Rys. 14 Model z skopiowanymi relacjami
 
Powiązania te zachowują integralność projektu. Zmiana jednego z elementów pociąga za sobą zmianę elementów zależnych (Rys. 16).

rys-15-Rurociag-przed-i-po-zmianach
Rys. 15 Rurociąg pod kątem