16 października 2021Rys15_sW rezultacie zastosowania polecenia External Feature do bryły Shellable Prism.1 został dodany kołnierz o grubości 2 mm. Kształt powierzchni wewnętrznej mydelniczki nie zmienił się (Rys.15).
Dodanie nowej cechy konstrukcyjnej (External Prism.2) generuje krawędź wspólną z bryłą podstawową (Shellable Prism.1). Zaokrąglenie tej krawędzi może być zrealizowane za pomocą „klasycznego” polecenia Edge Fillet (w środowisku Part Design) lub „nieco” wzbogaconego polecenia Edge Fillet (w środowisku Functional Molded Part Design). Nazwa i ikona są takie same, ale możliwości zupełnie inne, bo dla modelu funkcjonalnego zamiast „ręcznego” wskazywania krawędzi można zastosować jeden z trybów automatycznych (Rys.16), Rys16_sczyli Selection mode = Intersection with Current Solid, Intersection with selected features, Intersection with core lub Intersection with cavity. Tu zastosujemy tryb Selection mode = Intersection with cavity, bo krawędź wspólna kołnierza i bryły podstawowej znajduje się po zewnętrznej (CAVITY) stronie modelu mydelniczki. System wybierze wszystkie krawędzie wspólne kołnierza i bryły podstawowej (niezależnie od ich liczby i rodzaju ciągłości) i zaokrągli te krawędzie promieniem R = 3 mm.
W kolejnym kroku zmodyfikujemy kształt dna mydelniczki. Rys17_sW tym celu zdefiniowano kolejną bryłę funkcjonalną (Body.2 na Rys.17), której kształt jest określony za pomocą polecenia Added Feature. Z geometrycznego punktu widzenia rezultat zastosowania tego polecenia jest odpowiednikiem polecenia Drafted Filleted Pad środowiska Part Design. I prawdę mówiąc w tym przykładzie nie ma znaczenia czy bryła pomocnicza Body.2 będzie zdefiniowana „klasycznie” czy funkcjonalnie(Rys.18). Rys18_s
Nie ma znaczenia, bo zastosujemy tę bryłę w poleceniu Push środowiska FMP, w którym jako Tool body można wskazać dowolną bryłę (także „klasyczną”). Polecenie Push działa jak stempel przyłożony po stronie zewnętrznej bryły funkcjonalnej, a jego rezultatem jest „odcisk” tego stempla na powierzchni CAVITY. Stempel działa jak tłocznik, a więc wpływa także na powierzchnię wewnętrzną (CORE). Grubość ścian w miejscu tłoczenia jest stała i może być równa tej, zdefiniowanej w Shell Properties.1 (Wall = Use body thickness) lub zadana przez konstruktora (Wall = Enter thickness).Rys19_s
Po zastosowaniu polecenia Push na powierzchni zewnętrznej pojawiły się nowe krawędzie, które z powodów technologicznych (a także estetycznych) powinny być zaokrąglone (Rys.20).Rys20_s Jeśli promień tego zaokrąglenia może być taki sam, jak dla zaokrąglenia krawędzi kołnierza, to wystarczy zmodyfikować definicję cechy EdgeFillet.1 i w polu Object(s) to fillet dodać (wskazać) Push.1. System rozpozna wszystkie ostre krawędzie na powierzchni CAVITY, których „rodzicami” są External Prism.2 oraz Push.1 i Rys21_szaokrągli je promieniem R = 3 mm.
Analogicznie dla powierzchni wewnętrznej (CORE) trzeba zdefiniować EdgeFillet.2 w trybie Selection mode = Intersection with core dla Object(s) to fillet = Push.1 i promienia R = 1 mm.