16 października 2021


Rys.8_s.

Rys. 8 Poprawne użycie narzędzia Wytnij

Aby uniknąć takiej sytuacji należy użyć dodatkowej opcji w narzędziu Wytnij np. Wytnij przez gięcie lub w przypadku braku takiej opcji wykonać dwie operacje. Rysunek 8 przedstawia poprawne zamodelowanie wycięcia.
W przypadku bardzo grubych blach, należy zwrócić uwagę na sposób wykończenia narożnika. Najbardziej popularne to:

  • okrągłe (Rys. 9)
  • kwadratowe (Rys. 10)
  • rozdarte (Rys. 11)

Rys.9.
Rys. 9 Narożnik okrągły

Rys.10.
Rys. 10 Narożnik kwadratowy

Rys.11.
Rys. 11 Narożnik rozdarty

Narożniki tzw. rozdarte stosuje się w blachach do maximum 6 mm grubości; powyżej tej wartości powinno się stosować narożniki okrągłe lub kwadratowe. Umożliwia to łatwiejsze wykonanie gięć na prasach krawędziowych, bez ryzyka „niedogięcia” lub wypaczenia skrajnych części kołnierzy. W przypadku blach np. 1,5 mm stosuje się odległości od krawędzi kołnierzy rzędu 0,5 mm w celu ułatwienia wykonania połączeń spawanych. Duże odległości zbiegających się kołnierzy mogą nawet uniemożliwić wykonanie takich połączeń.