16 października 2021Rys.8---rzutowanie-krawedzi-w-szkicu
rys. 8
Rys.9---polcenie-Extrude
rys. 9
Rys.10---polecenie-Paste-Special
rys. 10


Tworzymy szkic na powierzchni czołowej i rzutujemy krawędzie zewnętrzne poleceniem Use (Rys. 8), następnie tworzymy wyciągnięcie przez całą bryłę pamiętając o zaznaczeniu opcji usunięcia materiału (Rys. 9). Teraz przywracamy ukrytą wcześniej warstwę. Jeszcze raz kopiujemy zespół powierzchni, tym razem używając polecenia Copy oraz Paste Special, dostępnego z menu Edit. Jako kierunek przemieszczenia wybieramy oś Z i wpisujemy 41 mm, jako jego wartość (Rys. 10).

Rys.11---polecenie-Mirror
rys. 11
Rys.12---szkicowanie-zarysu
rys. 12
 Z opcji filtra wybieramy Quilt, zaznaczmy skopiowany zespół powierzchni i odbijamy go w stosunku do płaszczyzny Front poleceniem Mirror (Rys. 11). Pozostaje nam jeszcze wymodelowanie obrysu płyty i odwzorowanie gniazd. W tym celu wybieramy polecenie Extrude, tworzymy szkic na powierzchni czołowej i wykorzystując osie symetrii rysujemy prostokąt pozostawiając domyślne wartości wymiarów, jak i wyciągnięcia (Rys.12).

Rys.13-Polecenie-Solidify
rys. 13

Następnie przycinamy bryłę dwoma zestawami powierzchni wykorzystując polecenie Solidify z zaznaczona opcją dodania i usunięcia materiału (Rys. 13). Otrzymaliśmy wstępny model matrycy, który wymaga sparametryzowania (Rys. 14).

Rys.14-Matryca-z-drzewem-cech
rys. 14

Przechodzimy do pliku Forma_wtryskowa i wstawiamy za pomocą polecenia Assemble, dostępnego z menu Insert/Component, bryłę matrycy, tym razem wykorzystując opcję nadania wiązań. Dla ułatwienia, w zakładce Move zaznaczamy opcję Translate i przesuwamy bryłę, w celu przejrzystego widoku istniejących w złożeniu płaszczyzn (Rys. 15).

Rys.15-Opcje-zakladki-Move
rys. 15
Rys.16-Nadanie-wiezu
rys. 16
 


Jako pierwszą powiążemy czołową powierzchnie matrycy z płaszczyzną Asm_top (Rys. 16), a następnie Right z Asm_right i Left z Asm_left. Informacja o bieżącym stopniu wiązania wyświetlana jest w dolnym rogu zakładki (Rys. 17).

Rys.17-Zdefiniowanie-wiazan
rys. 17