19 maja 2024


Technologia formowania wtryskowego jest jedną z najczęściej wykorzystywanych metod w branży tworzyw sztucznych. W ostatnim czasie bardzo szybko rozwijają się alternatywne metody wytworzenia wyrobów, choćby drukowanie 3D, które obecnie w procesie prototypownia skutecznie wypiera technologię wtrysku. Taka sytuacja jest nieunikniona, ponieważ koszt wytworzenia w procesie drukowania niewielkiej ilości produktu jest nieporównywalnie niższy od kosztów wytworzenia w procesie formowania. Oprócz zaprojektowania i wykonania narzędzia, ważnym aspektem w całym procesie jest zapewnienie efektywności produkcji poprzez odpowiednią konstrukcję formy. Rozwiązania, które możemy zastosować mają na celu przyspieszanie uwalniania i usuwania wypraski, skrócenie czasu wtrysku materiału, skrócenie czasu chłodzenia oraz poprawę własności serwisowych formy. Na wszystkie te czynniki ma wpływ bezpośrednio konstrukcja samego narzędzia.

Jakub Bator

Wszystkie ruchy mechaniczne formy możemy zakwalifikować do uwalniania i usuwania detalu z narzędzia. Poprawa dynamiki ruchów zależy w szczególności od zastosowanych mechanizmów. Proces ten powinien odbywać się przy minimalnym otwarciu formy, oczywiście zapewniając swobodne usunięcie produkowanej części z obszaru roboczego.

forma

Tradycyjnie, do napędu suwaków używamy słupów skośnych, czyli na uwolnienie detalu bezpośrednio ma wpływ otwieranie i zamykanie formy. Zamiast tego rozwiązania możemy zastosować napęd hydrauliczny. Skok rdzenia hydraulicznego nie jest ograniczony skokiem formy, ma mniejszą bezwładność, a co za tym idzie – skracamy czas trwania procesu.
Podobnie jest z wykręcaniem rdzenia formującego gwint za pomocą napędu śruba-nakrętka. Wymagane jest duże otwarcie formy ze względu na długość śruby napędowej. Zastosowanie w to miejsce układu hydraulicznego z listwą zębatą zapewnia minimalne otwarcie formy ale narzuca liniowy układ gniazd. Napęd obrotowy z silnikiem elektrycznym lub hydraulicznym jest pozbawiony tych ograniczeń i pozwala wykręcić dowolnie długi gwint przy minimalnym otwarciu formy.
Konstrukcje z płytą pływającą lub dodatkową płaszczyzną podziału wymuszają zwiększenie otwarcia formy oraz utrudniają usunięcie kanałów wlewowych. Stosowanie w tych przypadkach napędów hydraulicznych zmniejsza całkowite otwarcie formy i upraszcza całą konstrukcję.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (138) marzec 2019

Jak zakupić