22 lipca 2024


(artykuł reklamowy)

Sprężyny zagnieżdżone (ang. nested springs) mają wiele zwojów, nawiniętych równolegle w celu uzyskania większej siły. Sprężyny tego typu są tak skonstruowane, by zapewnić wyższą siłę w porównaniu do zwykłych, jednozwojowych sprężyn falistych. Są wykorzystywane przede wszystkim w przemyśle motoryzacyjnym, paliwowym, gazowym i branży elementów złącznych. Stosuje się je do różnorodnych zastosowań, takich jak zawory, uszczelnienia mechaniczne czy wstępne obciążenie łożyska.

1. Można użyć zagnieżdżonej sprężyny falistej, kiedy w konkretnym zastosowaniu potrzeba większej siły
Kompresja sprężyny falistej powoduje powstanie naprężeń rozciągających lub zginających, które ograniczają zakres siły, jaką sprężyna może wytworzyć bez ryzyka awarii lub permanentnego odkształcenia.

Sprindle Bearing 3 Turn

Zaleca się, by zakładana wartość naprężeń roboczych była mniejsza od granicy sprężystości w zastosowaniach statycznych i poniżej 80% wartości granicy sprężystości w zastosowaniach dynamicznych. W przypadku sprężyn zagnieżdżonych, naprężenia są rozkładane pomiędzy zwoje drutu, pozwalając na osiągnięcie większej siły, przy czym wartość siły rośnie proporcjonalnie do liczby zwojów.
2. Można użyć zagnieżdżonej sprężyny falistej, kiedy niedopasowanie sprężyn podczas instalacji powoduje nierównomierne obciążenie
Kiedy żądane obciążenie wymaga zastosowania w złożeniu spiętrzonych sprężyn jednozwojowych, weź pod uwagę zastosowanie sprężyny zagnieżdżonej. Luki pomiędzy spiętrzonymi sprężynami jednozwojowymi muszą być wyrównywane, by zapobiec wygięciu lub nierównomiernemu obciążeniu. Inaczej jest w przypadku zagnieżdżonych sprężyn, które są nawinięte z ciągłego drutu w równe warstwy i zapewniają równomierne obciążenie.
3. Można wziąć pod uwagę zastosowanie sprężyny zagnieżdżonej, jeśli potrzeba nieskomplikowanej i ekonomicznej produkcji
W przeciwieństwie do spiętrzonych sprężyn jednozwojowych, które muszą być montowane pojedynczo, by zagwarantować powtarzalność, sprężyny zagnieżdżone stanowią jednolitą część, którą można po prostu umieścić w obudowie. Takie podejście pozwala uprościć i przyspieszyć proces montażu, zapewniając oszczędność czasu i pieniędzy. Standardowe sprężyny Nested Spirawave firmy Smalley oferują bezpośrednią oszczędność kosztów części w porównaniu z odpowiednim zespołem spiętrzonych sprężyn jednozwojowych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (138) marzec 2019

Jak zakupić