19 maja 2024


Produkcja dużej ilości wyprasek wymaga aby proces wtrysku odbywał się w trybie ciągłym, bez zakłóceń oraz możliwie w jak najkrótszym czasie. Do takiej produkcji wykorzystywane są wtryskarki szybkobieżne, jednak najważniejszym elementem procesu jest odpowiednio wykonana wysokowydajna forma wtryskowa. Budowa i elementy w niej wykorzystane różnią się nieco od tych, wykorzystywanych standardowych formach.

Robert Wyzga

Ze względu na dużą ilość wtrysków formy wysokowydajne muszą być wykonane z materiałów przeznaczonych do pracy na gorąco, o wysokiej twardości i wytrzymałości, odpornych na ścieranie oraz cechujących się dobrą przewodnością cieplną. Dlatego stosowany powszechnie materiał 1.2343 (WCL) warto zamienić na 1.2344 ESR, który dzięki przetopowi elektrożużlowemu ma większą czystość, a dzięki temu – osiąga lepsze właściwości, łatwiej się poleruje oraz pokrywa.

forma wysokowydajna
Rys. 1 Forma wysokowydajna

Elementy stalowe formy są wykonywane zgrubnie, a następnie poddawane obróbce cieplnej, po której ich twardość wynosi około 50HRc. Nie zaleca się hartowania na wyższą twardość, ponieważ stal do pracy na gorąco traci wtedy swoje właściwości i jest narażona na pęknięcia.
Jeżeli budowa wypraski nie pozwala nam na optymalne schłodzenie, to w takich sytuacjach możemy zastosować wkładki (rdzenie) z brązu berylowego, który ma wysoką przewodność cieplną, łatwość polerowania, odporność na zużycie oraz na korozję. Trzeba jednak pamiętać, że dzięki dobrej przewodności, przy procesie EDM jego obróbka jest utrudniona, a związki chemiczne, które się wtedy uwalniają, są niebezpieczne dla zdrowia. Dlatego zaleca się stosowanie specjalnych wyciągów, które odprowadzają opary powstające podczas elektrodrążenia.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5 (140) maj 2019

Jak zakupić