24 czerwca 2024


Drodzy Czytelnicy,

Wielu zatroskanych ludzi dziwi się, jak to się stało, że światem rządzą dziś bankierzy, lichwiarze i malwersanci, a nie ludzie najmądrzejsi, wysokiej kultury i moralności. Gorszy pieniądz wypiera lepszy – stara zasada w prostych słowach wyjaśnia ten mechanizm. Bowiem to tzw. prawo Kopernika można spokojnie stosować nie tylko do sfery finansów. Gołym okiem widać jak zwulgaryzowały się obyczaje i język, jak sprymitywizowała się muzyka i literatura.
To tak, jakby ktoś w pięknym ogrodzie przestał dbać o rośliny, a pod pozorem unowocześniania ustawił w środku jakąś „instalację”.
Wszystko dobre, co nie pielęgnowane, o co nie zabiegamy, marnieje i wyradza się, a nie ewoluuje, jak się niektórym nieszczęśliwcom wydaje (co najwyżej mutuje). Współczesna cywilizacja – jeśli jeszcze można ją tak nazwać – jest tego przykładem.
Ale tak jak „jeszcze Polska nie zginęła, póki my żyjemy”, tak samo nie zginą całkiem te wszystkie najdroższe nam sprawy i wartości, jeśli będziemy o nie walczyć, zachowywać je i przekazywać innym.

Zapraszam do lektury kolejnego wydania „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich” i jednocześnie zwracam uwagę na zmianę niektórych danych adresowych naszej redakcji.

 

Przemysław Zbierski