28 maja 2024


(artykuł reklamowy)

Wysokie obciążenia udarowe i zanieczyszczenia sprawiają, że kruszarki należą do maszyn o największych wymaganiach w stosunku do jakości użytych komponentów – zwłaszcza łożysk tocznych. Ciężkie warunki pracy kruszarek stanowią duże wyzwanie stawiane łożyskom w zakresie zakładanego czasu pracy i bezawaryjnego działania urządzeń.

Brian Berg, Fabiana Maggico

Utrzymanie wysokiej niezawodności i niskich kosztów eksploatacji maszyny pracującej w takich warunkach wymaga odpowiedniej staranności związanej z codzienną obsługą, w tym regularnych kontroli i zapewnienia odpowiedniego smarowania łożysk tocznych. Znajomość typowych konstrukcji łożysk stosowanych w kruszarkach może pomóc operatorom i personelowi obsługi technicznej zrozumieć ich wpływ na wydajność urządzeń.

Kruszarki kompresyjne
W przypadku kruszarek kompresyjnych wysoki moment rozruchowy, obciążenia udarowe i drgania wymagają zastosowania bardzo wydajnych łożysk tocznych, które mogą pracować niezawodnie przy minimalnym wytwarzaniu ciepła.

Kruszarki szczękowe
Kruszarki szczękowe są najczęściej wykorzystywane podczas wstępnego kruszenia. Duża przestrzeń komory roboczej umożliwia kruszenie grubszego materiału skalnego niż w przypadku większości innych typów kruszarek. Prędkości obrotowe i obciążenia łożysk są w większości umiarkowane, ale w pewnych okolicznościach obciążenie wzrasta, gdy przez komorę kruszącą przechodzi materiał niemożliwy do skruszenia.

lozyska w kruszarkach
Rys. 1 Kruszarka szczękowa

W typowej kruszarce szczękowej główny wał mimośrodowy jest podparty dwoma łożyskami zewnętrznymi usytuowanymi po obu stronach obudowy oraz dwoma łożyskami wewnętrznymi podpierającymi ruchomą szczękę. Są one znane jako łożyska „Pitman”. Ruch wahadłowy przesuwa szczękę ruchomą w kierunku szczęki nieruchomej. Gdy materiał dociera do dna komory, pęka w wyniku klinowania między szczękami. Kruszarki szczękowe standardowo wykorzystują łożyska baryłkowe, wybrane ze względu na ich zdolność do wytrzymywania dużych obciążeń promieniowych i obecność niewspółosiowości. Sferyczna konstrukcja łożyska baryłkowego pozwala na kompensację większych odkształceń wałów i powstałych niewspółosiowowści.

Kruszarki stożkowe
Kruszarki stożkowe lub obrotowe wykorzystują różne konstrukcje łożysk zaprojektowane specjalnie dla każdego modelu kruszarki. Podobnie jak kruszarki szczękowe maszyny te – powszechne wykorzystywane w procesach kruszenia wstępnego, II i III stopnia – również pracują przy umiarkowanych prędkościach i dużych obciążeniach o stopniu przeciążenia. W standardowej kruszarce stożkowej główny wał napędzany przekładnią zębatą obraca stożek kruszarki. Kruszenie materiału następuje w wyniku docisku stożka do ściany komory kruszarki. Rozdrobniony materiał opada na dno kruszarki i następnie jest transportowany do dalszej przeróbki.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 7/8 (142/143) lipiec/sierpień 2019

Jak zakupić