22 lipca 2024


(artykuł reklamowy)

Firma Smalley oferuje szeroką gamę standardowych pierścieni ustalających dla różnych zastosowań. Dobór właściwych pierścieni wiąże się z koniecznością zrozumienia wymagań aplikacji, takich jak obciążenie wzdłużne, wymiary szczeliny i wiele innych. Jeśli w Państwa zastosowaniach występują wysokie prędkości obrotu, parametry obrotowe pierścienia również będą istotnym czynnikiem.

Jeśli warunki aplikacji wymagają by pierścień obracał się w zewnętrznej szczelinie, może dojść do awarii, jeśli prędkość odśrodkowa będzie na tyle wysoka, by doprowadzić do rozszerzenia pierścienia, do tego stopnia, że jego średnica będzie wykraczać poza wymiary szczeliny. W takiej sytuacji Smalley może zaproponować skonstruowanie samozaciskowego pierścienia, pozwalającego zwiększyć parametry obrotowe poprzez utrzymanie pozycji pierścienia wewnątrz szczeliny.

smalley
Fot. 1-3 Pierścienie samozaciskowe: różne konfiguracje blokady

Takie pierścienie mają specjalny wypust, wpadający w lukę po zewnętrznej stronie lub w środku przekroju pierścienia. Taka blokada zapobiega rozszerzaniu się średnicy pierścienia. Dodatkowo, oprócz ograniczenia rozszerzenia pierścienia, blokada zwiększa wytrzymałość pierścienia na wibracje, gwałtowne przyspieszenia i obciążenia udarowe. Czasami wykorzystuje się funkcję samozaciskową również w wewnętrznych pierścieniach ustalających, w celu zwiększenia odporności na wibracje i obciążenia udarowe, pomimo że aplikacja nie wymaga dobrych właściwości obrotowych pierścienia.
Bardzo często stosuje się specjalne pierścienie samozaciskające dla zastosowań w przekładniach i skrzyniach biegów. Pierścienie są wykorzystywane jako główna metoda ustalająca do zapewnienia ustalonej pozycji szybko obracających się elementów złożenia, takich jak koła zębate i łożyska. Są to elementy kluczowe dla poprawnej pracy skrzyni biegów czy przekładni. Występujące w takich warunkach obroty niejednokrotnie przekraczają możliwości wielu pierścieni ustalających, a wypadnięcie pierścienia może skutkować awarię całego złożenia, co grozi poważnymi uszkodzeniami.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (144) wrzesień 2019

Jak zakupić