21 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

We współczesnym kolejnictwie redukcja TCO (całkowitego kosztu posiadania) taboru kolejowego ma kolosalne znaczenie. Wliczają się do tego również koszty związane z konserwacją oraz naprawami zderzaków. Wybór optymalnego środka smarnego może pozwolić na znaczące wydłużenie odstępów pomiędzy kolejnymi przeglądami technicznymi oraz ograniczenie zużycia tarcz zderzaków. Przewoźnicy mogą dzięki temu nie tylko zredukować całkowity koszt posiadania, ale również zwiększyć bezpieczeństwo eksploatacji oraz dostępność taboru kolejowego. Nie mniej ważne – zmniejszenie ilości zużywanego środka smarnego ma oczywisty aspekt ekologiczny i pozwala na lepszą ochronę środowiska. Biorąc pod uwagę prognozowane zwiększanie się ilości połączeń realizowanych przez pociągi wahadłowe oraz wagony pchane/ciągnięte, odpowiednie smarowanie zderzaków będzie nabierało coraz większego znaczenia.

Josef Martinák

Koszty napraw i przeglądów technicznych to główne czynniki determinujące całkowity koszt posiadania taboru przez przewoźników kolejowych. Dotyczy to przede wszystkim najistotniejszych komponentów, takich jak maźnice, silniki trakcyjne czy przekładnie. Jednak również mniej istotne elementy, jak np. zderzaki, mają znaczący wpływ na koszty użytkowania i utrzymania taboru.
W artykule opisane zostały testy przeprowadzone przez Klüber Lubrication we współpracy z Kolejami Czeskimi (ČD). Projekt został przeprowadzony w 2016 roku, w zajezdni kolejowej RCK Brno Wschodnie. Celem testów było wydłużenie odstępów czasowych pomiędzy przeglądami technicznymi oraz redukcja zużycia zderzaków poprzez zastosowanie specjalistycznego środka smarnego.

Funkcje zderzaków kolejowych
Wraz ze sprzęgami śrubowymi zderzaki stanowią punkt styku pomiędzy sąsiednimi wagonami. Z uwagi na stały kontakt tarcz zderzaków i występujące siły, są one bardzo podatne na zużycie i generują ogromny hałas. Środek smarny ma bezpośredni wpływ na stopień nasilenia obu tych zjawisk.
Środek smarny do zderzaków musi być zatem odporny na ekstremalne warunki, takie jak: niskie i wysokie temperatury, wysokie naciski, działanie deszczu i środków czyszczących. Niezwykle istotne jest też, aby zachowywał swoje właściwości w warunkach stałego zanieczyszczenia pyłem.

kleuberg
Fot. 1

Konserwacja i smarowanie zderzaków przed rozpoczęciem testów
Przed rozpoczęciem testów, do smarowania zderzaków w wagonach Kolei Czeskich stosowany był środek smarny o konsystencji klasy NLGI-2, z zawartością grafitu. Dosmarowania musiały być wykonywane w krótkich, około trzymiesięcznych odstępach, jako że środek smarny ulegał degradacji, pod wpływem zmieniających się warunków pogodowych oraz temperatury pracy. W środku smarnym gromadziły się duże ilości pyłu, miał on tendencję do ściekania, a także był podatny na wypłukiwanie przez deszcz.
W celu nałożenia nowego środka smarnego na tarcze zderzaków konieczne było rozczepienie wagonów. Po usunięciu wcześniej stosowanego środka oraz nagromadzonych zanieczyszczeń, na powierzchni zderzaków dało się zaobserwować wyraźne ślady zużycia i korozji. Był to jeden z powodów, dla których Koleje Czeskie rozpoczęły poszukiwania lepszego środka smarnego, zapewniającego skuteczniejszą ochronę tarcz zderzaków.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9 (144) wrzesień 2019

Jak zakupić