18 kwietnia 2024


Komponenty zdefiniowane za pomocą poleceń aplikacji Smart Mechanical Components (także w środowisku Tooling Design systemu CATIA V5) mogą być zbudowane jako produkty (*.CATProduct w CATIA V5), a ich wpływ na otoczenie projektowe może być zdefiniowany nie tylko jako DrillHole lub TapHole, ale także jako Pad, Pocket, Assembly Protected lub Assembly Added. Dzięki temu można zdefiniować dowolny komponent standardowy, czyli typowy dla określonego rodzaju projektowanego wyrobu.

Andrzej Wełyczko

Rozważmy przykład zespołu napełniania butelki (Rys. 37), który zawiera kilka komponentów standardowych (śruby mocujące, siłowniki pneumatyczne, uchwyt butelki, itd.). Niektóre z tych komponentów są znormalizowane, a inne nie. Istotą definicji komponentu standardowego nie jest jego parametryczny kształt, ale możliwość automatycznego pozycjonowania oraz określenie jego wpływu na kontekst projektowy.

Rys37
Rys. 37

Na przykład wpływ komponentu FLUID-UNIT_PIPING (Rys. 38), zdefiniowanego jako User Component, określa otwór DrillHole typu Assembly Feature. Obiekt Impacting Element Name = DrillHole w oknie Define Component jest aktywny, a to oznacza, że po wstawieniu tego komponentu do dowolnego złożenia bryła DrillHole zostanie odjęta od bryły definiującej jeden lub więcej komponentów tego złożenia.
Podobnie cały zespół napełniania butelki (FILLING-UNIT_1L_User Component na rysunku 39) został zdefiniowany jako User Component. Lista potencjalnych elementów, które mogą mieć wpływ na kontekst projektowy zawiera poprzednio zdefiniowany otwór (aktywny DrillHole z komponentu FLUID-UNIT_PIPING.1/I_FLUID_CONNECTOR.1) oraz otwory zdefiniowane jako wpływ sześciu śrub CapScrewX ISO 4762 M10x40. Wpływ śrub na kontekst projektowy określają otwory TapHole.1, DrillHole.1, TapHole.1.1, itd. Oczywiście otwory przelotowe (tu: DrillHole.1 dla wszystkich sześciu śrub) powinny być wykonane tylko dla komponentu FILLING-UNIT_FRAME. Jeśli ustalamy wpływ zespołu FILLING-UNIT_1L_User Component na jego kontekst projektowy (jeszcze nieokreślony), to wpływ śrub na ten kontekst polega na automatycznym wykonaniu otworów gwintowanych. Z tego powodu w oknie Define Component cechy DrillHole.1 dla śrub są wyłączone, a TapHole.1, TapHole.1.1, …, TapHole.1.5 są aktywne.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 10 (145) październik 2019

Jak zakupić