25 lipca 2024


Wymogi konkurencyjności obligują przedsiębiorstwa z różnych sektorów przemysłowych do optymalizacji łańcucha dostaw części zamiennych i adaptacji nowych rozwiązań w dziedzinie utrzymania ruchu. Jednym z takich rozwiązań jest wykorzystanie wytwarzania przyrostowego do zastosowań naprawczych. Techniki przyrostowe, mające za sobą długą drogę od szybkiego prototypowania po szybkie wytwarzanie komponentów przemysłowych, sprawdzają się także przy ich regeneracji, oferując szerokie możliwości z zakresu szybkiej reprodukcji zużytych bądź uszkodzonych podzespołów do stanu pełnej funkcjonalności.

Jacek Zbierski

Różne metody addytywne od dawna wykorzystywane są do aplikacji specjalistycznych powłok. W ostatnich latach dokonał się swego rodzaju przełom w przyrostowym wytwarzaniu elementów przestrzennych, o niejednokrotnie bardzo skomplikowanej budowie.

amey2
Model kolejowej platformy naprawczej (wg koncepcji ABB)

Połączenie kompetencji przyrostowego nakładania powłok i generowania struktur przestrzennych sprawia, że techniki przyrostowe w zakresie naprawy i reprodukcji komponentów znajdują zastosowanie w wielu sektorach przemysłowych.

Regeneracja torów kolejowych
W kolejnictwie konserwacja i wymiana torów stanowi znaczną część wydatków na utrzymanie sieci kolejowej. Jednymi z czynników wpływających na zużycie szyn są ścieranie i zmęczenie toczne. Często nawet pojedynczy defekt skutkuje wymianą całego elementu. Przy czym nie są to podzespoły o bardzo skomplikowanej geometrii, co sprawia, że ich naprawa z wykorzystaniem technik przyrostowych jest technologicznie prosta i stanowi atrakcyjną alternatywę dla wymiany takich elementów, która zwykle wiąże się z wyłączeniem całego odcinka z ruchu i wymaga większych nakładów finansowych.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (146) listopad 2019

Jak zakupić