24 maja 2024


Definicja komponentu standardowego nie zawsze musi generować podobne geometrycznie modele przestrzenne. Jeśli kształt lub liczba części komponentu standardowego zależy od zadanych elementów nadrzędnych, to taki komponent może być zdefiniowany za pomocą szablonu konstrukcyjnego. Zaletą takiego rozwiązania jest adaptowanie się do nowego kontekstu projektowego. Dla użytkowników systemu CATIA V5 to nic nowego, bo wielu z nich stosuje szablony typu PowerCopy. Jednak te szablony wspomagają definiowanie geometrii tylko jednej części. Definicja szablonów, które generują pojedyncze części lub ich zespoły także jest możliwa, ale tylko z licencją Product Knowledge Template. W 3DEXPERIENCE CATIA szablon typu Adaptive Component można zdefiniować za pomocą aplikacji Smart Mechanical Components, a ta, jak wspomniałem w poprzednich odcinkach tego cyklu, jest dostępna dla każdego użytkownika z licencją wspomagającą projektowanie mechaniczne.

Andrzej Wełyczko

W projekcie maszyny napełniającej butelki (patrz poprzedni odcinek cyklu) brakuje podajnika (transportera) butelek. Proponuję rozważyć model koncepcyjny takiego transportera, który będzie podstawą definicji szablonu konstrukcyjnego (Rys. 48).

Rys48
Rys. 48

Taka koncepcja może być zrealizowana dla następujących założeń konstrukcyjnych:
Elementy nadrzędne (inaczej wejściowe) w definicji transportera to krzywa GuideCurve oraz kontur zamknięty Profile, które jednoznacznie definiują kształt szyny prowadzącej (tu: Guide). Kontur Profile określa jednoznacznie jaki rodzaj rolek oraz wspornika może być zastosowany.
Szyna prowadząca musi być podparta wspornikami (tu: Support Pillar).
Wewnątrz szyny prowadzącej trzeba umieścić rolki (tu: Roller).
Istotną częścią szablonu konstrukcyjnego (MyFirstAdaptiveTemplate na rysunku 49) jest model szkieletowy (tu: 3D Shape – Skeleton), który zawiera elementy nadrzędne tego szablonu. Tu można zdefiniować mnie tylko elementy geometryczne, ale także parametry lub na przykład zasadę konstrukcyjną, która po zmianie wymiarów konturu Profile automatycznie dobierze odpowiedni wspornik i rolkę. W celu uproszczenia definicji szablonu konstrukcyjnego wspornik i rolka są zadane. Ponadto znana jest zalecana odległość pomiędzy kolejnymi rolkami i wspornikami, a to oznacza, że liczba rolek i wsporników zależy od długości krzywej GuideCurve.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11 (146) listopad 2019

Jak zakupić