26 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Proces opracowywania produktów ulega zmianom. Skróceniu ulegają harmonogramy. Maleją budżety. Rośnie liczba interesariuszy. Środowisko pracy osób związanych z projektowaniem produktów napotyka nowe wyzwania, za którymi powinni podążać dostawcy rozwiązań CAD.

Dzięki najnowszej wersji oprogramowania SOLIDWORKS inżynierowie mogą szybko i łatwo otwierać i modyfikować ogromne rysunki. Mogą intuicyjnie budować złożone kształty geometryczne i organiczne. Mogą szybciej współpracować, przeglądać, akceptować i realizować procesy. Mogą też bardziej precyzyjnie modelować i zabezpieczać projekty.
A wszystko to stanowi zaledwie ułamek udoskonaleń dostępnych w najnowszej wersji oprogramowania, z którego korzysta już ponad sześć milionów użytkowników na świecie.

Flexible Components

BŁYSKAWICZNE MANIPULOWANIE OGROMNYMI RYSUNKAMI
W ciągu ostatniej dekady dokumentacja techniczna stała się bardziej złożona. Rysunki zawierają kilkaset, jeśli nie tysiące elementów, takich jak linie, łuki, wymiary, notatki, bloki tytułowe i inne. Zbyt często aplikacje CAD obciążone tak dużą ilością informacji znacznie spowalniają pracę. Nawet wprowadzenie prostych poprawek może opóźniać aplikację CAD. Słaba wydajność w manipulowaniu rysunkami grozi niedotrzymaniem zwykle napiętych terminów.
Wysoka wydajność w zakresie manipulowania dużymi rysunkami jest jedną z największych zalet oprogramowania SOLIDWORKS 2020. Wykorzystując zupełnie nowe algorytmy SOLIDWORKS 2020 błyskawicznie otwiera bardzo duże rysunki, co pozwala inżynierom na dokonywanie szybkich zmian w rysunkach zawierających tysiące elementów.

ŁATWE BUDOWANIE SKOMPLIKOWANEJ GEOMETRII I ORGANICZNYCH KSZTAŁTÓW
Popyt na coraz bardziej estetyczne produkty skłania do częstszego stosowania opływowych kształtów. Rosnące wykorzystanie optymalizacji topologii pozwala na tworzenie organicznej geometrii. Odwrotna inżynieria skanów trójwymiarowych skutkuje powstawaniem trudnych do opanowania form. Żadna z tych metod nie ma przy tym cech kontrolowanych za pomocą modelowania parametrycznego. Żadnej z nich nie można okiełznać także za pomocą modelowania bezpośredniego. Cena radzenia sobie z większą złożonością geometryczną jest wysoka. Przebudowywanie tych kształtów to żmudne, czasochłonne zadanie. Osłabia produktywność i ogranicza czas przeznaczany na projektowanie. Odtwarzanie czegoś, co już istnieje, jest w procesie opracowywania zadaniem, które nie przynosi wartości dodanej. Każda zmiana skutkuje ponownym uruchomieniem całego cyklu, zmuszając inżynierów do czasochłonnych i trudnych przeróbek.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (148/149) Styczeń/luty 2020

Jak zakupić