25 lipca 2024


Opisane w poprzedniej części artykułu (wydanie: grudzień 2019) metody automatycznej rekonstrukcji powierzchni są szybkie i w wielu przypadkach wystarczająco dokładne. Jeśli jednak wymagana jest większa dokładność, albo inaczej większy wpływ na lokalny kształt rekonstruowanej powierzchni, to warto rozważyć zastosowanie poleceń dostępnych w środowisku Imagine and Shape.

Andrzej Wełyczko

Z powodów omówionych wcześniej podstawą rekonstrukcji będzie siatka SplitMesh.1 i to nie cała, bo projektowany komponent ma być symetryczny (Rys. 18).

Rys18
Rys. 18

Kształt każdej powierzchni zdefiniowanej w tym środowisku jest określony za pomocą siatki punktów kontrolnych. Położenie tych punktów może być swobodnie modyfikowane i dzięki temu można bardzo szybko ustalić położenie powierzchni w przestrzeni projektowej oraz „dopasować” kształt powierzchni do dowolnego elementu geometrycznego (na przykład siatki STL). Jeśli optymalna siatka ma obszary, których kształt jest zbliżony do powierzchni kanonicznych, to dla takich obszarów można zastosować jedno z poleceń zestawu Closed Primitives (na przykład Cylinder – Rys. 19).
Taką metodą zdefiniowano trzy powierzchnie, które po kilku szybkich modyfikacjach nie są już cylindryczne i z wystarczającą dokładnością definiują kształt wybranych fragmentów siatki (Rys. 20).
Kolejne polecenie, niezwykle użyteczne w procesie rekonstrukcji, to Strip Drawing (Rys. 21). Algorytm tego polecenia tworzy powierzchnię na podstawie kolejnych przekrojów (ręcznie szkicowany odcinek linii prostej, którego końce leżą na siatce). Oczywiście im więcej gęsto położonych przekrojów tym większa zgodność powierzchni z siatką, chociaż z metodologicznego punktu widzenia na początkowym etapie rekonstrukcji liczba przekrojów (czyli także płatów powierzchni elementarnych) powinna być najmniejsza z możliwych. W tym specyficznym procesie rekonstrukcji dokładność ma znaczenie drugorzędne – powierzchnia powinna być blisko optymalnej siatki, ale niekoniecznie z dokładnością 0,01 mm.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (148/149) Styczeń/luty 2020

Jak zakupić