23 lutego 2024


(artykuł reklamowy)

Myszy 3D stanowią pomocne narzędzie podczas obsługi oprogramowania typu CAD. Firma 3Dconnexion GmbH zwróciła się do Instytutu Fraunhofera ds. Inżynierii Przemysłowej (Fraunhofer Institute for Industrial Engineering – IAO) z prośbą o przeprowadzenie studium naukowego w celu oceny korzyści płynących z użytkowania urządzenia SpaceMouse Enterprise w kontekście ergonomii pracy. Studium obejmowało analizę aspektów związanych ze zdrowiem, takich jak nadmierne obciążanie układu dłoń-ramię oraz wpływ na postawę ciała utrzymywaną w pozycji siedzącej, jak również kwestii funkcjonalności i komfortu użytkowania urządzenia. Ponadto w warunkach laboratoryjnych dokonano również analizy wpływu zastosowania urządzenia na wydajność pracy użytkownika.

Metodologia
Studium zostało podzielone na etap badań laboratoryjnych i etap obserwacji terenowych. Celem badania laboratoryjnego było dokonanie pomiaru i obserwacji kwestii związanych z czynnikiem ludzkim, aspektów zdrowotnych, a także wydajności pracy. Przedmiotowa część badania została przeprowadzona przy udziale 14 studentów inżynierii uczestniczących w zaawansowanym kursie obsługi oprogramowania CAD na Uniwersytecie w Stuttgarcie.

rys1 mysz reklamowy
Rys. 1 Monitorowanie postaw dwóch uczestników badania podczas realizacji zadania CAD

W badaniu wzięło udział dwunastu mężczyzn i dwie kobiety, a średnia wieku uczestników wynosiła 23 lata. Wszyscy korzystali z myszy przy użyciu prawej ręki, pomimo że jedynie dwunastu uczestników badania było praworęcznych. Średnio każdy z uczestników posiadał około dwóch lat doświadczenia w zakresie obsługi programów CAD i żaden z nich nie korzystał wcześniej z myszy 3D do celów innych niż testowanie produktu. Uczestnicy otrzymali do realizacji standaryzowane, randomizowane zadanie w zakresie projektów CAD. Przebieg pracy został poddany obserwacji, przy czym realizacja zadania miała odbyć się przy wykorzystaniu oprogramowania NX 10 oraz tradycyjnego układu klawiatury i myszy komputerowej. Po upływie tygodniowego okresu szkoleniowego w zakresie obsługi dostarczonej myszy 3D uczestnikom badania przedstawiono kolejne zadanie do realizacji, podobne do poprzedniego, lecz tym razem przeznaczone do wykonania przy użyciu myszy 3D. Oba zadania charakteryzowały się podobnym stopniem trudności, lecz każde z nich wymagało użycia innego zestawu narzędzi. W trakcie realizacji zadań rejestrowano wszystkie ruchy myszy oraz wykonane kliknięcia przycisków przy jednoczesnej obserwacji postawy ciała użytkownika (Rys. 1 i 2).

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (148/149) Styczeń/luty 2020

Jak zakupić

 

Czytaj także: