24 kwietnia 2024


Drodzy Czytelnicy,

W sytuacjach kryzysowych, w czasie wojen, rewolucji czy innych katastrof ludzie zazwyczaj prezentują dwie różne od siebie postawy. W obliczu zagrożenia ujawniają się cechy skrywane wcześniej za „oficjalną” powierzchownością. U jednych objawia się postawa ofiarna, wielkoduszna, także bohaterska, a z innych wychodzą, w stopniu zwielokrotnionym, ukrywane wady – tchórzostwo, złośliwość, egoizm, małoduszność.
Na co dzień, z wierzchu podobni jeden do drugiego, w czasie kryzysu różnicują się bardzo. Jak dwa przeciwne bieguny.

Na szczęście, z wadami można sobie poradzić, gdy się bardzo tego pragnie. Tylko żeby zacząć z nimi walczyć, trzeba je najpierw dostrzec. Czas Wielkiego Postu jest dobrym momentem na taką analizę.

 

Przed Państwem 150 wydanie „Projektowania i Konstrukcji Inżynierskich”. Przy okazji tego jubileuszu serdecznie dziękuję wszystkim naszym przyjaciołom, sympatykom i wiernym czytelnikom, oraz tym, którzy wnoszą wkład w tworzenie naszego miesięcznika.

Zapraszam do lektury,

Przemysław Zbierski