26 czerwca 2024


(artykuł reklamowy)

Producenci, projektanci i użytkownicy końcowi wiedzą, że niemal 50% uszkodzeń łożysk jest wynikiem niewłaściwego smarowania – odnośnie ilości lub właściwości środka smarnego. Znaczna część tych uszkodzeń wynika z nieprawidłowych praktyk związanych z częstotliwością dosmarowywania. Stworzenie odpowiedniego programu dosmarowywania nie jest trudne, ale wdrażanie go i stosowanie bywa często zaniedbywane przez personel obsługi.

Philipp Theilmann

Zapewnienie prawidłowego smarowania łożysk pomp w wielu przypadkach może być trudne do osiągnięcia. Układ smarowania łożysk jest często niewłaściwie zaprojektowany. W przypadku układu olejowego poziom oleju zazwyczaj sprawdza się wykorzystując olejowskazy. Odczyt poziomu oleju jest dokładny jedynie wówczas, gdy pompa jest wyłączona i odpowiednio wypoziomowana. Prawidłowy poziom oleju nie powinien przekraczać połowy dolnego najniższego wałeczka. Zbyt duża ilość oleju może prowadzić do generowania nadmiernej ilości ciepła, a w konsekwencji do zerwania filmu olejowego. Ponadto, jeśli olej jest zanieczyszczony, a szkło olejowskazu przebarwione, odczyt poziomu może być utrudniony.

TKR17050014 high
Smarownice jednopunktowe okresowo dozują smar lub olej do łożysk, łańcuchów i innych elementów instalacji przemysłowych

Smarowane łożysk smarem stałym też może stwarzać problemy. Podobnie jak w przypadku oleju, łożyska można przepełnić smarem. W typowych zastosowaniach węzły łożyskowe pomp powinny być wypełnione w 30 do 50% wolnej przestrzeni w węźle. W tym przypadku zbyt duża ilość smaru może również prowadzić do wytwarzania dużych ilości ciepła i ostatecznie do uszkodzenia łożyska.

Smarowanie automatyczne
Automatyczne systemy smarowania pozwalają wyeliminować takie ryzyko, związane głównie ze smarowaniem ręcznym. Dostępne są opcje od smarownic jednopunktowych po wyrafinowane układy centralnego smarowania. Zalety takich rozwiązań to niskie koszty, łatwość montażu i precyzyjne dozowanie smaru do każdego punktu smarowania.
Układy centralnego smarowania mogą doprowadzać smar dla całych instalacji. Jeden system może obsługiwać całą instalację, o ile we wszystkich punktach smarowania można stosować ten sam rodzaj smaru. Zazwyczaj wymagana jest jednak ich okresowa konserwacja w celu eliminowania problemów powodowanych przez wodę i zanieczyszczenia.

 

cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3 (150) Marzec 2020

Jak zakupić