24 maja 2024


Na rynku komponentów z polimerów zauważa się wzrost wymagań dla wyprasek, których powierzchnie mają faktury i są pierwszoplanowe. Powierzchnie fakturowane potrafią ukryć defekty typu zapady czy linie płynięcia, pod warunkiem, że geometria wypraski i budowa formy uwzględnia typ i wysokość faktury. Jednak powierzchnie takie wymagają większych pochyleń technologicznych niż polerowane powierzchnie formujące. Pochylenia technologiczne zależeć będą od wysokości chropowatości i umiejscowienia obszarów z fakturą. Jeśli pochylenia nie są dostatecznie duże, a forma nie jest wystarczająco sztywna, wtedy powierzchnia fakturowana wypraski może ulec uszkodzeniu przy otwieraniu formy. Dokładność, z jaką powierzchnia fakturowana jest odtwarzana przy wtrysku zależy od samego tworzywa, jego lepkości, szybkości stygnięcia i warunków samego procesu jak: prędkość i temperatura wtrysku oraz ciśnienie docisku.

Jerzy Dziewulski

W zasadzie wszystkie powierzchnie uwalniane w kierunku otwierania formy muszą mieć odpowiednie minimalne pochylenia. Konieczne pochylenia technologiczne stanowią wciąż trudny do zdefiniowania problem. Ogólnie można przyjąć, w przypadku polerowanych powierzchni formujących, następujące ich wielkości:

  • dla niewypełnionych tworzyw termoplastycznych minimalne pochylenie technologiczne równe 0,5°,
  • dla materiałów wypełnionych (włókno i/lub wypełniacze mineralne) pochylenie technologiczne powinno wynieść co najmniej 0,75°.

 

niszczeniefaktur
Rys. 1

Natomiast w przypadku stosowania faktury minimalna wartość pochylenia x° (dla trzech przykładowych materiałów) powinna zostać ustalona jako funkcja wysokości chropowatości.
Wartości znajdujące się w tabeli 1 dotyczą faktur elektrodrążonych lub zaokrąglonej faktury otrzymanej po trawieniu, dla grubości ścianki wypraski 2 mm. Dla tworzyw termoplastycznych wzmocnionych włóknem szklanym pochylenia technologiczne powinny być o jeden stopień wyższe.
Czytelnika zainteresowanego tym tematem odsyłam do źródła, do opracowania Dietera Schaufa z firmy Bayer – ATI 584, do znalezienia w internecie. Autor wyczerpująco opisał typy faktur, technologie ich wytwarzania, zalecenia do konstrukcji wyprasek i form.

 

ały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym kwiecień/maj 2020

Jak zakupić