18 kwietnia 2024

 

(artykuł reklamowy)

Warunki pracy w zakładach przetwórstwa żywności i napojów stanowią trudne wyzwanie dla zespołów łożyskowych w oprawach. Wilgotne środowisko pracy i stosowanie agresywnych środków chemicznych do mycia i dezynfekcji tworzą wyjątkowo korozyjne środowisko dla elementów wykonanych z metalu. Ponadto stosowanie mycia wysokociśnieniowego może doprowadzić do podwinięcia wargi uszczelnienia, zwiększając ryzyko zanieczyszczenia łożyska bądź wymycie czy degradację smaru. W takim środowisku pracy większość zespołów łożyskowych osiąga relatywnie krótki okres trwałości.

Sébastien Lukat

Wielu użytkowników jest świadomych, że usterka łożyska może doprowadzić do nieplanowanego przestoju urządzeń i ryzyka zanieczyszczenia żywności: Niesprawny zespół łożyskowy może uwalniać smar do środowiska żywności. W bardziej ekstremalnych przypadkach do żywności mogą dostać się części z tworzywa lub metalu (np. z pierścienia uszczelnienia, kosza łożyska lub elementów tocznych) i spowodować jej zanieczyszczenie.
Oczywiście właściwa konserwacja może wydłużyć czas bezawaryjnej pracy. Zazwyczaj polega ona na okresowym uzupełnianiu smaru w łożyskach. Dosmarowywanie uzupełnia niedobór środka, oraz w pewnym stopniu usuwa zanieczyszczenia. Jednakże dosmarowywanie łożysk jest kosztowne z uwagi na zużycie środka smarnego i koszt obsługi, oraz stwarza możliwość kolejnego wycieku nadmiaru smaru, kiedy łożysko zacznie pracować.
Z punktu widzenia bezpieczeństwa zespoły łożyskowe muszą być dokładnie czyszczone, aby usunąć pozostałości żywności. Często jednak środki myjące nie docierają do szczelin lub zasłoniętych obszarów, gdzie mogą gromadzić i rozwijać się bakterie, powodując znaczne ryzyko powstania ogniska choroby. W niektórych zakładach powszechne jest stosowanie pokryw zabezpieczających głównie mających na celu ochronę operatora, lecz również w celu ochrony łożysk przed środkami myjącymi. Jednakże, pokrywy te nie zapewniają w 100% braku możliwości przedostania się smaru do środowiska oraz mogą gromadzić pozostałości smaru i wilgoć (w której rozwijają się bakterie), nawet jeśli są wyposażone w otwór do odprowadzania smaru.

tmk1
Rys. 1 Nawet niewielka ilość smaru w postaci zanieczyszczenia może spowodować poważne problemy dla producentów żywności

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu marzec/kwiecień 3/4 (162/163) 2021