19 czerwca 2024

 

1

W artykule przeprowadzimy analizę pracy mechanizmu przedstawionego na rysunku 1 w środowisku Symulacja ruchu programu Solid Edge.

Bernard Pacula

Ważne jest aby poprawnie nadać wszystkie relacje geometryczne, gdyż program automatycznie na ich postawie będzie tworzył pary kinematyczne. Przejście do środowiska Symulacja ruchu odbywa się poprzez polecenie Narzędzia -> Środowiska -> Symulacja ruchu.

2 modified

Tutaj dostępne są wszystkie polecenia umożliwiające wykonanie zadania, które jest przed nami. Symulację należy rozpocząć od utworzenia nowego mechanizmu (Rys. 2) przez wybranie polecenia Narzędzia główne -> Mechanizm -> Nowy mechanizm. Po podaniu nazwy i jej akceptacji, program przechodzi do okna wyboru składników złożenia, które mają być uwzględnione w analizie. Nie jest konieczne wybieranie wszystkiego, ale zamiast odznaczać niepotrzebne składniki tutaj, o wiele prościej jest utworzyć odpowiednią konfigurację wyświetlania z poziomu złożenia. Przy jej tworzeniu łatwo podglądać co jest potrzebne, a co można usunąć bez straty dla wykonywanych obliczeń.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym marzec/kwiecień 3/4 (162/163) 2021

Jak zakupić