25 lipca 2024

 

Duża część procesów produkcyjnych jest realizowana przy udziale maszyn i urządzeń wyposażonych w układy hydrauliczne, w których skład wchodzą m.in.: pompa hydrauliczna, akumulatory, zawory, rozdzielacze, silnik lub cylinder hydrauliczny. Kluczową rolę odgrywa sprawność takiego układu. Uważna obserwacja, właściwy dobór środka smarnego oraz konieczność ciągłej kontroli ciśnienia panującego w instalacji, to podstawowe czynności zapewniające sprawność układów hydraulicznych.

Dorota Goszczyńska-Króliszewska

Awarie układów hydraulicznych to problem wielu firm produkcyjnych. Nieplanowane przestoje związane z awarią powodują ogromne koszty zatrzymania produkcji na czas remontu, który może się przedłużać, zależnie od przyczyny i stopnia uszkodzenia.

PARAMETRY OKREŚLAJĄCE STAN
ŚRODKA SMARNEGO

Największym zagrożeniem, a zarazem najczęstszą przyczyną awarii układów hydraulicznych jest zanieczyszczenie cieczy roboczej. Aby określić stan środka smarnego wykonuje się szereg badań laboratoryjnych. Podstawowymi parametrami określającymi jakość olejów hydraulicznych są:

 • zawartość cząstek ferromagnetycznych,
 • lepkość kinematyczna,
 • liczba kwasowa,
 • zawartość wody,
 • klasa czystości.

Dzięki wyżej wymienionym parametrom można już określić jakość cieczy roboczej układów hydraulicznych. Z kolei informację na temat rodzajów zanieczyszczeń można uzyskać na podstawie badań rozszerzonych. Określa się
wówczas dodatkowo:

 • zawartość pierwiastków,
 • wygląd zewnętrzny,
 • wskaźnik lepkości,
 • oksydację,
 • klasyfikacja cząstek zanieczyszczeń i zużycia pod kątem pochodzenia,
 • widmo IR.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 5/6 (164/165) Maj/Czerwiec 2021

pobierz pdf