24 maja 2024

 

Znając standardowe i powszechnie stosowane rozwiązania często nie zdajemy sobie sprawy z możliwości ich modyfikacji i dostosowania do konkretnych potrzeb. Bardzo ciekawym, inżynierskim przykładem, wpisującym się w działania szerokiej adaptacji i modyfikacji pod zakres zastosowania są pojazdy dwudrogowe. Pojazdy takie zasadniczo pełnią taką samą funkcję do jakiej zostały zaprojektowane, z tą małą różnicą, że prace mogą wykonywać na różnych nawierzchniach.

Piotr Harnatkiewicz, Leszek Musik

W niniejszym artykule przybliżymy problematykę procesu projektowania w zakresie analiz wytrzymałościowych pojazdów dwudrogowych w oparciu o wytyczne normy EN-280 i EN-13001 na przykładzie technicznego pojazdu drogowo-szynowego.

pojazd dwudrogowy model mes
Model obliczeniowy MES pojazdu dwutorowego przygotowany na potrzeby normowych analiz MES

Wychodząc naprzeciw potrzebom utrzymania infrastruktury kolejowej podjęto działania mające na celu dostarczenie kompleksowego rozwiązania mobilnego podnośnika koszowego, mogącego poruszać się zarówno po zwykłych drogach kołowych, drogach nieutwardzonych i lekkim terenie, oraz po torowiskach. Z pozoru problematyka zagadnienia nie wydaje się skomplikowana, natomiast w momencie zagłębiania się w sposób pracy urządzenia i oczekiwania rynku pojawiają się problemy. Jedną z największych trudności podczas projektowania tego typu urządzeń jest brak jednoznacznie określonych i dedykowanych przepisów normowych. Projektant zobowiązany jest z jednej strony spełniać kryteria norm dla pojazdów kołowych, a z drugiej – przepisów kolejowych, nie wspominając o wymaganiach dla urządzeń dźwignicowych. Z tego też względu postanowiono, podczas dedykowanych prac projektowych wykorzystać rozwiązania istniejące, doskonale spełniające swoją funkcję dla dróg kołowych czy terenów nieutwardzonych i dostosować je do pracy na torowisku.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 7/8 (166/167) Lipiec/Sierpień 2021

Jak zakupić