28 maja 2024

 

Zastosowanie systemów wspomagających różne aspekty prac inżynierskich to dzisiaj nic nowego, ale niezależnie od systemu CAD/CAM/CAE, w którym pracujemy konieczne jest także wspomaganie procesów wymiany informacji pomiędzy różnymi uczestnikami rozwoju nowego lub modyfikacji istniejącego produktu. W jaki sposób udostępnić rezultaty swojej pracy tym, którzy nie mają „mojego” systemu CAx? I nie chodzi tylko o to, aby zobaczyć, zmierzyć czy przeanalizować strukturę modelu przestrzennego projektowanego wyrobu, ale także o to, aby jednocześnie mieć dostęp do atrybutów PLM takiego modelu (na przykład wersja, materiał, data ostatniej modyfikacji czy system CAD, w którym ten model został zdefiniowany).

Andrzej Wełyczko

Dla sporej grupy użytkowników systemu CATIA V5 platforma 3DEXPERIENCE jest kolejną wersją CATII, czyli CATIĄ V6. To oczywiście nie jest prawdą, bo na platformie 3DEXPERIENCE dostępne są aplikacje wszystkich systemów Dassault Systemes (CATIA, SIMULIA, DELMIA, itd.) i ponadto użytkownicy platformy mają do dyspozycji pakiet aplikacji wspomagających nie tylko współpracę czy wizualizację (Rys.1), ale także podgląd listy atrybutów wybranego obiektu, możliwość modyfikacji tych atrybutów oraz komplet funkcji z zakresu PLM.

 

integracja xCAD na platformie 3DEXPERIENCE
Rys. 1

Przez lata przyzwyczailiśmy się to tego, że definiowanie i modyfikacja struktury nowego lub istniejącego wyrobu jest realizowane w całości w wybranym środowisku CAD/PLM. Tymczasem na platformie 3DEXPERIENCE koncepcja struktury, czyli podział na zespoły i podzespoły, których modele 3D są zwykle definiowane w zadanym systemie CAD oraz pozycjonowanie komponentów (pod warunkiem, że ich modele 3D zostały wcześniej zdefiniowane) mogą być zrealizowane w przeglądarce internetowej i to niezależnie od systemu CAD, w którym zdefiniowano lub mają być zdefiniowane odpowiednie modele przestrzenne. Jak to możliwe?

Definiowanie struktury produktu nie jest zadaniem szczególnie skomplikowanym, bo takie zadanie można wykonać na przykład za pomocą MS Excel. W takim przypadku pojawia się jednak pytanie: Jak zintegrować taką definicję ze środowiskiem CAD/PLM?

Integracja różnych systemów CAD w celu zdefiniowania hybrydowej struktury produktu jest wyzwaniem o wiele bardziej poważnym. Na platformie 3DEXPERIENCE takie zadanie jest możliwe dzięki aplikacjom z grupy Collaborative Designer for xCAD, gdzie xCAD może być CATIA V5, SOLIDWORKS, NX, Creo, itd. Taka integracja pozwala zapisać modele bezpośrednio z systemu xCAD do bazy danych platformy, w której każdy model (niezależnie od systemu CAD, w którym został zdefiniowany) jest jedną z możliwych reprezentacji obiektu typu Engineering Item (Rys.2). W wielkim uproszczeniu Engineering Item jest zbudowany z reprezentacji CAD (2D, 3D) oraz atrybutów PLM. Wszystko to bez migracji danych, czyli także bez możliwości modyfikacji modeli xCAD na platformie 3DEXPERIENCE. Dzięki temu użytkownik systemu CAD pozostaje w swoim ulubionym lub preferowanym środowisku, a integracja z platformą ułatwia współpracę z innymi członkami zespołu projektowego (i nie tylko!) oraz wspomaga realizację podstawowych zadań z obszaru PLM.


engineering item

Rys. 2

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 11/12 (170/171) Listopad/Grudzień 2021

Jak zakupić