19 czerwca 2024

 

(artykuł reklamowy)

Podstawową rolą walcarki jest zmniejszanie grubości walcowanego materiału. Typowa linia walcownicza może składać się z jednej klatki walcowniczej, jednak z reguły jest ich kilka. Klatki walcownicze zwykle ustawione są w jednej linii, zapewniając stopniowe zmniejszanie grubości walcowanych produktów.

Sorin Tudor

Rysunek 1 przedstawia przekrój klatki walcowniczej z czterema walcami. Ułożyskowanie czopów walców oporowych, oraz walców roboczych stanowią czterorzędowe łożyska stożkowe, a w śrubowym mechanizmie nastawiania walców służącym do regulowania grubości walcowanych produktów - łożyska stożkowe oporowe.

Przekrój klatki walcowniczej z czterema walcami
Rys. 1 Przekrój klatki walcowniczej z czterema walcami

Lewa strona klatki walcowniczej (Rys. 1) poprzez rozety na walcach roboczych jest połączona z układem napędowym klatki. Obudowa łożyska od strony napędowej ma możliwość swobodnego „pływania” w oknie stojaka. Prawa strona klatki (Rys. 1) to strona operatora. Obudowa łożyska z tej strony jest ustalona w oknie stojaka.

Na rysunku pokazano również rozkład obciążeń powstających w procesie walcowania. Łożyska walcownicze są poddawane bardzo wysokim obciążeniom promieniowym i obciążeniu osiowemu o zróżnicowanym stopniu.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 11/12 (170/171) Listopad/Grudzień 2021

pobierz pdf