13 kwietnia 2024

 

Metody zwiększania wydajności technologii SLM

Artykuł jest kontynuacją publikacji opisującej założenia i przebieg projektu AM-Crash dotyczącego wytwarzania elementów strukturalnych obciążanych dynamicznie w technologiach przyrostowych. Jednym z głównych zadań firmy Wadim Plast w tym projekcie jest opracowanie metod zwiększenia produktywności i skrócenia czasu procesu wytwarzania przyrostowego SLM (Selective Laser Melting) w celu zredukowania kosztów produkcji.

Marcin Kasprowicz

Czynnikiem, który bezpośrednio wpływa na koszt procesu produkcyjnego jest jego produktywność. Dąży się do uzyskania wysokiego tempa budowy przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich i zadowalających własności gotowego wyrobu. Zainteresowanie metalowymi technologiami przyrostowymi w zakładach przemysłowych nabierze większego tempa, jeżeli proces będzie tańszy. W tym celu prowadzone są prace nad ciągłym doskonaleniem i optymalizacją procesu LPBF (Laser Powder Bed Fusion).

1 Składowe procesu LPBF SLM
Rys. 1 Składowe procesu LPBF-SLM

Proces SLM podzielono na składowe (Rys. 1), definiujące obszary, w których należy szukać możliwości zwiększenia produktywności. Do głównych obszarów zaliczamy proces zasadniczy, w którym powinno się dążyć do jak najbardziej wydajnego przetopu z jednoczesnym utrzymaniem pożądanej jakości finalnego detalu, a także czynności międzyprocesowe, tj. kontrola i przygotowanie materiału, maszyny i procesu do produkcji, których czas powinien być jak najkrótszy. Złożoność procesu zwiększania produktywności technologii LPBF przedstawia schemat na rysunku 2.

2 Zwiększenie produktywności procesu LPBF
Rys. 2  Zwiększenie produktywności procesu LPBF

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 1/2 (172/173) Styczeń/Luty 2022

pobierz pdf