24 czerwca 2024

 

(artykuł rekamowy)

DS SWE2022 Wydajność przy dużych projektach Copyright Dassault Systèmes

Nowe funkcje i lepsza wydajność

Wyobraźmy sobie następujący scenariusz: projektant instalacji elektrycznych i projektant mechanik pracują równolegle nad projektem. Ponieważ nie koordynują swojej pracy, obaj niezależnie wprowadzają po jednym silniku elektrycznym do listy części, która jest tworzona ręcznie w programie Excel. Dopiero znacznie później, gdy komponenty są zamawiane na zewnątrz, błąd staje się oczywisty i pojawia się pytanie: który silnik jest tym właściwym?
To oczywiście fikcyjny przykład, ale w praktyce wcale niewykluczony. Takie nieporozumienie może mieć szczególnie fatalne skutki w przypadku mających miejsce obecnie trudności w zaopatrzeniu. Nikt nie może sobie pozwolić na złożenie niewłaściwego zamówienia, dlatego tym ważniejsze jest, aby listy części były sporządzane w sposób czytelny i prawidłowy.

DS Promień gięcia Copyright Dassault Systèmes

Uproszczone procesy zwiększają produktywność

Narzędzia takie jak SOLIDWORKS Electrical pozwalają uniknąć podobnych błędów. Rozwiązania dostępne w aktualnej wersji SOLIDWORKS Electrical 2022 są dostosowane do potrzeb interdyscyplinarnych zespołów projektowych pracujących razem. Dzięki nim nad projektem elektrycznym może wygodnie pracować wielu użytkowników, dodatkowo ze znacznie większą wydajnością, dzięki szybszym przepływom pracy i uproszczonemu dostępowi do danych.

SOLIDWORKS Electrical – rozszerzenie dostępne od 2012 roku – to zintegrowane narzędzie do opracowywania i modelowania systemów elektrycznych, obejmujące całościowy model danych produktu mechatronicznego. W tym procesie wszystkie funkcje przedstawione na schematach obwodów wraz z odpowiednimi danymi 3D są dosłownie przenoszone do „prawdziwego” trójwymiarowego świata poprzez zintegrowanie modeli 3D komponentu elektrycznego z projektem mechanicznym.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3/4 (174/175) Marzec/Kwiecień 2022

pobierz pdf