18 kwietnia 2024

 

Powiedzieć o zawodzie inżyniera, że wymaga dyscypliny, skupienia, umiejętności analitycznych i ponadprzeciętnej znajomości nauk ścisłych, to powiedzieć niewiele. Jest to zawód wymagający również wyobraźni i umiejętności podejmowania odważnych decyzji przy wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. Spectrum zagadnień jakie obejmuje jest bardzo szerokie, wybór specjalizacji oraz charakteru przyszłej pracy bywa tu więc trudny. Na szczęście pole do działania oraz szanse na wprowadzanie korzystnych zmian w karierze tej grupy zawodowej są szczególnie duże.

Wojciech Podgórski

W niniejszym artykule opisałem wybrane zdarzenia z mojego życia zawodowego, które pokazują, że wybór określonego kierunku studiów inżynierskich nie musi raz na zawsze określać ścieżki kariery zawodowej. Kwalifikacje inżynierskie zdobyte w różnych miejscach i na różnych stanowiskach mogą być gdzie indziej równie skutecznie wykorzystywane. Motywacje do zmian w życiu zawodowym zawsze były i są różne. W moim przypadku, w okresie burzliwych zmian społeczno-gospodarczych w Polsce, wybór pracy, który pozwalał na zapewnienie rodzinie odpowiednich warunków bytowych, a jednocześnie wykonywanie satysfakcjonującej pracy stanowił duże wyzwanie.
Ukończyłem studia w Akademii Górniczo–Hutniczej w Krakowie, na wydziale o profilu mechanicznym, obejmującym również automatykę przemysłową (obecnie Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki). Doświadczenie w zawodzie inżyniera zdobywałem w wielu firmach – polskich i tych będących własnością dużych korporacji zagranicznych, zaczynając od pracy w dziale konstrukcyjnym jednostki badawczo-rozwojowej maszyn górniczych (liczne innowacyjne rozwiązania techniczne, patenty), a na kierowaniu projektami infrastrukturalnymi, w dużej korporacji międzynarodowej kończąc.

Proces projektowania i konstruowania urządzeń mechanicznych, projektowanie instalacji przemysłowych oraz kierowanie projektami infrastrukturalnymi mają wiele cech wspólnych. Dla poprawy przejrzystości artykułu starałem się pogrupować rodzaje wykonywanych prac, które wykonywałem lub którymi kierowałem. Moją intencją było pokazanie spektrum możliwości jakie daje wykonywanie zawodu inżyniera.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3/4 (174/175) Marzec/Kwiecień 2022

pobierz pdf