24 czerwca 2024

 

Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednim odcinku tego cyklu chciałbym omówić proces rekonstrukcji modelu przestrzennego na platformie 3DEXPERIENCE na podstawie rezultatu skanowania rzeczywistego komponentu.

Andrzej Wełyczko

Inżynieria odwrotna reverse engineering catia 3dexperienceRys. 15

 

PRZYKŁAD 2

Rozważmy proces rekonstrukcji modelu przestrzennego komponentu (Test-CapaBLOC na rysunku 15), którego kształt jest zdefiniowany za pomocą powierzchni kanonicznych. Import chmury punktów oraz generowanie siatki, jako mało interesujące pominięto, aby skupić się na istocie procesu rekonstrukcji. Generowanie siatki (tu: CapaBLOC Mesh.1) nie jest konieczne, ale bardzo przydatne i to nie tylko w celu lepszej wizualizacji, ale także po to, aby zidentyfikować i skorygować problemy w definicji siatki, związane wprost z dokładnością skanowania, czyli jakością chmury punktów. Chmura punktów zastosowana w definicji siatki nie jest mała (Nb. points = 981385) i jak widać nie jest bardzo precyzyjna. Dlatego przed rozpoczęciem procesu rekonstrukcji warto upewnić się, że rekonstrukcja będzie bazowała na poprawnie zdefiniowanej siatce. W tym celu zastosowano polecenie Mesh Preparation, które umożliwia nie tylko kompleksową analizę siatki, ale także automatyczną naprawę zidentyfikowanych defektów.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 5/6 (176/177) Maj/Czerwiec 2022

Jak zakupić