19 czerwca 2024

 

inżynieria odwrotna catia
Rys. 45

Jeśli wizualizacja rezultatu skanowania (chmury punktów lub siatki) wskazuje na konieczność rekonstrukcji powierzchni swobodnych i metoda automatyczna, opisana w poprzedniej części artykułu, generuje powierzchnię, która nie spełnia wymagań jakościowych oraz dokładności odwzorowania, to konieczne jest zdefiniowanie nie jednej, ale wielu powierzchni.

Andrzej Wełyczko

Przykład 4

Rozważmy procedurę rekonstrukcji modelu powierzchniowego dla chmury punktów, rozważanej w poprzednim odcinku cyklu (Ducati Sample A.1.1). Pierwszym krokiem powinna być analiza kształtu, w celu rozpoznania podziału siatki na obszary, które powinny być rekonstruowane jako pojedyncze powierzchnie. W tym celu można zastosować polecenia Contrast Map, Mesh Shape Analysis i/lub Curvature Map (Rys. 45). Rezultat zastosowania tych poleceń, zwłaszcza Contrast Map i Curvature Map wskazuje wyraźnie jakie powierzchnie trzeba zrekonstruować.

Główne kroki procedury rekonstrukcji modelu powierzchniowego to:

  • Definicja fragmentu siatki (polecenie Activate, opisane w poprzednim odcinku)

  • Rekonstrukcja powierzchni dla tego fragmentu siatki (polecenie Power Fit)

  • Odcięcie zbędnych fragmentów powierzchni i ich połączenie (polecenia Split, Trim)

  • Zaokrąglenie ostrych krawędzi stałą lub zmienną wartością promienia (polecenie Edge Fillet)

  • Analiza dokładności rekonstrukcji (polecenie Deviation Analysis)

Z kilku dostępnych metod aktywowania fragmentu siatki za pomocą polecenia Activate wybrano metodę Flood (Rys. 46), w której dla wskazanego pojedynczego elementu siatki (trójkąta) system ustala jego kierunek normalny i wybiera wszystkie sąsiadujące trójkąty siatki, dla których kierunek normalny nie różni się od wskazanego o wartość większą od zadanego kąta (tu: Angle = 5deg). Jeśli zadany kąt jest zbyt mały, aby system rozpoznał taki fragment siatki, który zdaniem konstruktora powinien być podstawą rekonstrukcji powierzchni, to możliwe jest wskazanie kilku obszarów.

aktywowanie fragmentu siatki catia
Rys. 46

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 9/10 (180/181) Wrzesień/Październik 2022

Jak zakupić