24 maja 2024

 

(artykuł reklamowy)

variation analysis VSA

Przedsiębiorstwa produkcyjne zwykle mają cel biznesowy polegający na zwiększeniu swoich przychodów. Aby to osiągnąć firma musi orientować się w obszarze swoich kosztów produkcji oraz znać sposoby zarządzania i zmniejszania tych kosztów.

Dariusz Jóźwiak

Przyczyna i skutek kosztorysowania i procesów związanych z produkcją zwykle powodują rozbieżności. Zrozumienie tych niezgodności zaczyna się od zrozumienia, jak one powstają i jakie są ich przyczyny, a co za tym idzie – jak utrzymać pożądaną jakość produkcji.

By to osiągnąć przedsiębiorstwa mogą wydawać pieniądze i działać prewencyjnie lub ponosić koszty produkcji niskiej jakości. Obecnie szacuje się, iż rzeczywiste koszty w przypadku produkcji niskiej jakości osiągają pułap 15-20% dochodów, lecz mogą również osiągać wartość nawet powyżej 40%.

Zmienność wymiarowa produktu, czyli odchylenie między elementem fizycznym a jego cyfrowym projektem, zwykle bezpośrednio wpływa na jakość produktu w jego:

  1. funkcji,
  2. procesie montażu,
  3. wyglądzie.

Czynniki te często są przyczyną wybrakowanych produktów, zmian, opóźnień na produkcji czy kosztów obsługi gwarancji. Większość z tych zdarzeń zachodzi na późniejszym etapie cyklu życia produktu, a reakcje na nie są tym kosztowniejsze, im później one zachodzą. Zrozumienie konieczności przeciwdziałania tym zdarzeniom na wczesnym etapie cyklu życia produktu, na etapie koncepcji lub projektu inżynierskiego, jest jednym z kluczowych elementów do obniżenia kosztów.

Inżynieria i produkcja wykorzystują wymiarowanie geometryczne i tolerancje kształtu i położenia, aby wyraźnie opisać geometrię nominalną, która jest teoretycznie doskonała, oraz jej dopuszczalne wariancje w procesie produkcji, celem utrzymania wymaganych parametrów gotowego produktu, tworząc w ten sposób łańcuch zależnych względem siebie tolerancji.

Przeprowadzenie analizy takich łańcuchów tolerancji części nie jest łatwym ani szybkim procesem. Uwzględnienie całego produktu składającego się z wielu komponentów jest już bardzo dużym wyzwaniem.

Variation Analysis, znane również jako VSA, to narzędzie do projektowania i walidacji tolerancji kształtu i położenia części i złożeń, poprzez analizę tolerancji modeli 3D, symulację zmienności, z uwzględnieniem wymagań projektowych i produkcyjnych.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 9/10 (180/181) Wrzesień/Październik 2022

pobierz pdf