24 kwietnia 2024

 

kompetencje inżyniera mechanika

W ubiegłym wieku prawie w każdej fabryce, urzędzie czy instytucji obowiązywały tzw. księgi służb. Były tam zawarte wymagania co do kwalifikacji na każdym stanowisku pracy oraz opisane czynności wykonywane na tym stanowisku pracy w konkretnym przedsiębiorstwie lub instytucji. I mimo że w większości przypadków ostatnim zapisem tych czynności było „...i inne polecenia zwierzchnika...”, to było to w pewien sposób uporządkowane. Każdy pracownik przy przyjmowaniu do pracy otrzymywał do podpisu kopię tego fragmentu księgi służb, która dotyczyła jego stanowiska pracy (zakres obowiązków). Dziś może jeszcze w niektórych zakładach coś podobnego obowiązuje, ale wygląda na to, że w skali kraju, w tej dziedzinie działalności mamy chaos.

Aleksander Łukomski

Zauważyli to politycy, którzy wydali Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania. W rozporządzeniu tym przedstawiono około 2500 różnych zawodów wraz z wymaganymi kwalifikacjami oraz opisami czynności, które należy w danym zawodzie wykonywać. Jest tam też wiele opisów stanowisk pracy inżynierów różnych dziedzin techniki i specjalności. Rozporządzenie miało być wskazówką dla uczelni i szkół, dotyczącą odpowiedniego do wymagań kształcenia przyszłych kadr. Również wskazówką dla przedsiębiorstw w tworzeniu wymagań, np. rekrutacyjnych, na poszczególne stanowiska w przedsiębiorstwie. Jednak rozporządzenie to nie do końca rozwiązuje problem odpowiednich wymagań dla stanowisk pracy.

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 1/2 (184/185) Styczeń/Luty 2023

Jak zakupić