18 kwietnia 2024

 

Robotyzacja procesów montażu

W wielu branżach przemysłu, tam gdzie występuje seryjna produkcja, stosuje się różnego rodzaju urządzenia i maszyny montażowe. Buduje się, z poszczególnych często katalogowych jednostek, niekiedy rozbudowane stanowiska  montażowe, gniazda i linie montażowe. Mogą one być obsługiwane ręcznie, automatycznie lub za pomocą robotów. Poszczególne jednostki montażowe, służące do budowy stanowisk, składają się często ze skomplikowanych mechanizmów.

Aleksander Łukomski

Decyzję co do wyboru stanowiska, gniazda czy linii montażowej, oraz stopnia mechanizacji i automatyzacji podejmuje się na podstawie podobnych analiz, jak przy tego typu wyborze dla maszyn obróbczych. Decyduje koszt maszynowy i inne koszty, np. wykonania konkretnej operacji technologicznej, a w efekcie koszt stanowiska, gniazda, czy linii montażowej, w odniesieniu do pojedynczego zespołu tam zmontowanego. Linie, w zależności od branży i programu produkcji, a także wielkości zespołu i jego komplikacji i precyzji, mogą być stosunkowo proste lub bardzo rozbudowane. Branżami, w których najczęściej występuje potrzeba mechanizacji, a przede wszystkim automatyzacji
montażu są:

 • wyroby elektryczne
 • wyroby elektroniczne,
 • sprzęt AGD
 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł elektromaszynowy

Operacjami montażowymi, najczęściej mechanizowanymi i automatyzowanymi są:

 • montaż
 • podmontaż
 • kontrola
 • wykonywania pomiaru
 • obracania detalu
 • przezbrajanie
 • pakowanie

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu 3/4 (186/187) Marzec/Kwiecień 2023

pobierz pdf