28 maja 2024

 

CATIA to narzędzie wspomagające definiowanie dowolnie złożonego modelu geometrycznego, ale zastosowanie typowych poleceń generujących różne obiekty geometryczne (na przykład Point, Line, Pad czy Sweep) nie jest jedyną metodą tworzenia modelu przestrzennego. Obiekty geometryczne mogą być także generowane za pomocą narzędzi z grupy Knowledgeware.

Andrzej Wełyczko

Kontynuując temat rozpoczęty w poprzednim odcinku tego cyklu proponuję rozważyć przykład generowania modelu powierzchniowego prostopadłościanu (w dalszej części nazwanego  BoundingBoxSurface), zawierającego w całości wskazany komponent oraz optymalizację objętości tej powierzchni, bez tworzenia pomocniczych (zbędnych?) elementów geometrycznych. Z powodów wyjaśnionych wcześniej w pierwszym kroku trzeba zdefiniować układ współrzędnych, na przykład typu Euler angles (patrz: MyAxisSystem na rysunku 22).

Wyznaczanie bryły brzegowej na potrzeby optymalizacji zużycia materiału CATIA

 

Cały artykuł dostępny jest w wydaniu płatnym 5/6 (188/189) Maj/Czerwiec 2023

Jak zakupić