25 lipca 2024

f2023

 

hałas w środowisku pracy

Prawie połowę przypadków wszelkich zagrożeń dla pracowników w miejscu pracy stanowi hałas. W świetle ostatnich badań wpływ hałasu na zdrowie pracownika, ale też na każdego człowieka, jest bardzo duży. Jest wiele przepisów i norm, które ustalają dopuszczalne natężenie hałasu i starają się redukować jego negatywny wpływ, jednak efekty tych działań są na razie małe.

 

Niewielki statek powietrzny, który dzięki specjalnemu podwoziu może poruszać się nie tylko po niemal każdym terenie, lecz również na wodzie, może być konstruktorskim wyzwaniem dla wielkich i bogatych firm. Tymczasem tego typu projekt realizuje znany w środowisku lotniczym Henryk Doruch. Budowę finansuje ze swojej emerytury, a idea maszyny powstała około 2011 roku.

 

gratowanie i fazowanie otworów

Istnieje wiele różnych narzędzi tworzonych na użytek jakieś konkretnej operacji technologicznej. Spośród tej wielkiej liczby narzędzi, niektóre zasługują na specjalną uwagę. Do takich należy narzędzie do gratowania otworów po obróbkach wiertarskich (również po stronie przeciwnej od wrzeciona wiertarki). Szczególnie nadaje się ono do zastosowania w obrabiarkach zadaniowych i zespołowych, przy cyklu pracy automatycznym, ale może też znaleźć zastosowanie w obróbce otworów na wiertarkach ogólnego przeznaczenia.

 

Odpowietrzniki układów hydraulicznych w pojazdach ewolucja postaci konstrukcyjnej

Układy hydrauliczne pojazdów to głównie hamulce sterowane hydraulicznie, ale i układy sterowania sprzęgłem. Płyn hydrauliczny, zwany również hamulcowym, wymaga okresowej wymiany i związanego z nią odpowietrzania układu.

 

CATIA to narzędzie wspomagające definiowanie dowolnie złożonego modelu geometrycznego, ale zastosowanie typowych poleceń generujących różne obiekty geometryczne (na przykład Point, Line, Pad czy Sweep) nie jest jedyną metodą tworzenia modelu przestrzennego. Obiekty geometryczne mogą być także generowane za pomocą narzędzi z grupy Knowledgeware.