24 kwietnia 2024

f2023

 

obrabiarki do skrawania metali frezarki

Frezarki to obrabiarki przeznaczone do wysokowydajnej obróbki skrawaniem powierzchni płaskich i kształtowych, przy pomocy narzędzi takich jak frezy lub głowice frezarskie. Główny ruch obrotowy przy frezowaniu wykonuje zawsze narzędzie. Ruchy posuwowe natomiast mogą być różnie rozdzielone pomiędzy narzędzie i detal obrabiany. Kształty powierzchni frezowanych zależą od zarysu krawędzi tnącej ostrza freza i wzajemnego skojarzenia ruchów freza i detalu obrabianego. Frezarki w przemyśle maszynowym stanowią po tokarkach najliczniejsza grupę obrabiarek skrawających do metalu.

 

wytwarzanie przyrostowe ceramiki technicznej

Ceramika techniczna, obok metali i tworzyw sztucznych, stanowi jedną z głównych kategorii materiałów konstrukcyjnych. W myśl normy ISO 15165:2001 ceramika techniczna to wysokiej jakości, zaawansowane technologicznie, wysokowydajne materiały w znacznej części niemetalicznie i nieorganiczne o specyficznych własnościach funkcjonalnych. Zaawansowane materiały ceramiczne wykazują szereg zalet, dzięki czemu są cenione w wielu sektorach przemysłu. Przy czym generalnie są bardzo sztywne, twarde, a zarazem kruche, co w wysokim stopniu utrudnia poddawanie ich obróbce plastycznej czy skrawaniem. Jednocześnie charakteryzują się wysoką temperaturą topnienia, a także w niektórych przypadkach niską odpornością na szoki temperaturowe, stąd też ich spiekanie również jest bardzo wymagające.

Przełom technologiczny związany z opanowaniem i implementacją procesów produkcyjnych, pozwalających na uzyskanie żądanej geometrii i mikrostruktury zaawansowanej ceramiki przypadł na drugą połowę ubiegłego stulecia. Wyzwania technologiczne wynikające z właściwości ceramiki technicznej do dzisiaj stoją na przeszkodzie jej zastosowaniu w szerszym zakresie niż dotychczasowa praktyka przemysłowa. Tymczasem wraz z popularyzacją wytwarzania przyrostowego, przed ceramiką techniczną otwierają się nowe horyzonty.

 

militaire motocykl legendarny
fot. Mecum Auction

Na początku dwudziestego stulecia w USA działało kilkadziesiąt firm motocyklowych. W poszczególnych modelach zwykle ograniczano się do budowy oryginalnych ram, stosując silniki i wiele innych części kilku renomowanych producentów. Niełatwo było znaleźć klientów imponując im czymś, czego nie miały konkurencyjne marki.

 

Wyznaczanie bryły brzegowej na potrzeby optymalizacji zużycia materiału 1

Etap projektowania jest początkiem procesu powstawania nowego wyrobu. Dla każdego projektu trzeba jeszcze zdefiniować technologię jego wykonania. Kształt komponentu, materiał z jakiego ten komponent ma być wykonany czy wymagana dokładność determinują wybór metody i kolejne etapy procesu produkcji. Wszystkie te wymagania muszą być uwzględnione przez konstruktora w celu zapewnienia technologiczności zaprojektowanych komponentów. To jednak nie wszystko, bo coraz częściej konstruktor musi także uwzględniać aspekty ekonomiczno-ekologiczne. W tym kontekście chciałbym zwrócić uwagę na coraz bardziej istotny aspekt związany z optymalizacją ilości materiału potrzebnego do wykonania zaprojektowanej części.

 

Wiercenie otworu prostopadle do osi wałka

Przewiercenie stalowego wałka dokładnie w środku, prostopadle do jego osi, jest bardzo często wykonywaną operacją. Wymagają tego wszelkie pokrętła z przetyczką w kluczach nasadowych, imadłach, ściągaczach itd. Również zawleczki ustalające podłużnie wałek lub zabezpieczające nakrętkę koronkową przed odkręceniem, wymagają takiej operacji. Parę przykładów takich rozwiązań pokazano na rysunku 1. W produkcji seryjnej i masowej takie operacje wiercenia są realizowane na obrabiarkach CNC lub w przyrządach wiertarskich gwarantujących właściwe położenie otworu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja w operacjach jednostkowych na obrabiarkach konwencjonalnych. Problem ten bardzo dobrze znają pracownicy prototypowni i majsterkowicze. Metoda wykonania otworu zależy oczywiście od posiadanego wyposażenia warsztatu. W niniejszym opracowaniu zostaną omówione metody, od najprostszych do bardziej wyszukanych, stosownie do posiadanych warunków technicznych i wyposażenia.