28 maja 2024

Brytyjska firma ELE Advanced Technologies Ltd. zajmuje się wytwarzaniem precyzyjnych części metalowych dla przemysłu lotniczego, samochodowego oraz medycyny. Wykonują oni m.in. łopatki turbin gazowych, osłony ze stopów niklu zabezpieczające wnętrza komór spalania, kolektory do samochodów, protezy stawów biodrowych. Dodatkowo firma specjalizuje się w procesach niszowych, np. w wykonywaniu bardzo głębokich otworów o małych średnicach.
W zakładach ELE stosowana jest technika STEM (Shaped Tube Electrolytic Machining), zaliczana do procesów elektrolitycznego drążenia otworów. Tą metodą można wykonywać otwory charakteryzujące się współczynnikiem stosunku głębokości otworu do jego średnicy wynoszącym 300:1, gdzie średnica dochodzi nawet do 0,5 mm.


W technice STEM elektrolit jest dostarczany do otworu za pomocą tytanowej rurki pełniącej rolę katody. Rurka stopniowo przesuwa się w głąb materiału. Metodą tą można wykonywać otwory o różnych kształtach w twardych, odpornych na korozję, metalach. Drążenie elektrolityczne nie powoduje naprężeń w materiale, mogących przyczynić się do jego osłabienia i pękania. Dzięki temu technika STEM świetnie nadaje się do wykonywania otworów chłodzących w częściach, z których budowane są turbiny.
ELE Advanced Technologies Ltd. wykorzystuje jeszcze jedną, bardzo podobną technikę drążenia –  ESD (Electro Stream Drilling), czasem nazywaną drążeniem kapilarnym. Ponieważ wykonywane otwory mają średnice wynoszące 0,2 mm, rolę katody pełni tytanowy drut schowany w szklanej rurce wypełnionej elektrolitem. Metodą ESD można wykonywać otwory charakteryzujące się współczynnikiem stosunku głębokości otworu do jego średnicy wynoszącym 20:1.

źródło: www.eleat.co.uk
tłumaczenie: Paweł Zabkiewicz