16 kwietnia 2024

Od 15 do 17 października na terenie Targów w Krakowie, przy ul. Centralnej, odbywać się będą – po raz osiemnasty  – Międzynarodowe Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń do Obróbki Materiałów EUROTOOL. Równolegle, po raz piąty, odbywać się będą Targi Obróbki, Łączenia i Powlekania Blach: BLACH-TECH-EXPO, a ponadto Salon Technologii CAx i Salon Kooperacji Przemysłowej.

eurotool-news


Przez trzy dni podczas pracy można będzie oglądać wysokowydajne zautomatyzowane nowoczesne obrabiarki, z zaawansowanymi systemami sterowania, jak i obrabiarki konwencjonalne wszystkich typów, o dużych możliwościach obróbczych. W ofercie wystawców znajdą się również narzędzia, oprzyrządowanie technologiczne, urządzenia pomiarowo-kontrolne, skanery 3D, urządzenia do szybkiego prototypowania oraz systemy CAD CAM do zastosowań przemysłowych.
Tradycyjnie targom towarzyszyć będzie konkurs o statuetkę Złotego Smoka Wawelskiego, na najlepsze produkty prezentowane na targach. Konkurs odbywał się będzie w czterech kategoriach:
  • obrabiarki
  • narzędzia
  • aparatura pomiarowo-kontrolna
  • wyposażenie technologiczne
Jak zwykle w trakcie targów odbędzie się wiele branżowych imprez towarzyszących, m.in.:
* Międzynarodowe Forum Inwestycyjno-Kooperacyjne w Konsulacie Generalnym Niemiec organizowane przez Inkubator Technologiczny ze Stalowej Woli oraz Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo-Handlowa
* Seminarium pt. “Obróbka cieplna i cieplno-chemiczna materiałów konstrukcyjnych i narzędziowych”, którego organizatorem jest Instytut Mechaniki Precyzyjnej (omówione zostaną m.in.: Praktyczne aspekty obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej narzędzi, właściwości wybranych powłok wielowarstwowych azotków tytanu, molibdenu i chromu oraz substruktura i odporność na zużycie przez tarcie stali narzędziowych wymrażanych w procesach obróbki cieplnej)
* Forum Inżynierskie – „Komputerowe systemy inżynierskie – zastosowania, rozwój, nauczanie, wdrażanie” – organizator: Stowarzyszenie ProCAx;
Spotkania w Salonie Kooperacji Przemysłowej mają dopomóc w nawiązaniu współpracy oferentów usług podwykonawczych oraz potencjalnych zleceniodawców w zakresie obszarów związanych z obróbką materiałów, regeneracją narzędzi czy modernizacją maszyn.

Więcej na: www.targi.krakow.pl