22 lipca 2024

 

W dniach 6–9 maja 2014 r. w Wielkopolskim Centrum Konferencyjnym (Hotel Atut) w Licheniu Starym k. Konina odbędzie się XIII Konferencja Naukowo-Techniczna „Techniki Komputerowe w Inżynierii”, organizowana przez Wojskową Akademię Techniczną (Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej oraz Instytut Pojazdów Mechanicznych i Transportu).

Konferencja organizowana od wielu już lat (wcześniej obejmująca głównie aspekty analiz i symulacji metodą  elementów skończonych) jest ważnym forum wymiany doświadczeń użytkowników systemów CAD/CAM/CAE, a ma na celu rozwój technik numerycznych i eksperymentalnych w inżynierii, jak również transfer wiedzy technicznej między ośrodkami naukowymi oraz przedsiębiorstwami.
Tematyka konferencji obejmować ma techniki komputerowe w analizie, projektowaniu i wytwarzaniu materiałów, konstrukcji, procesów i systemów, numeryczne obrazowanie w projektowaniu, wytwarzaniu i ocenie technicznej obiektów, techniki eksperymentalne badań materiałów i konstrukcji, badania odporności udarowej konstrukcji oraz techniki komputerowe w bioinżynierii i w energetyce.

Więcej szczegółów na stronie konferencji:
http://www.tki.wat.edu.pl/2014/index.html