3 marca 2024

 

Tegoroczna Konferencja Użytkowników Oprogramowania MSC Software i Simufact odbywać się będzie w dniach 15-16 maja w Hotelu Zawrat, w Białce Tatrzańskiej. Na spotkaniu prezentowane będą m.in. nowości i kierunki rozwoju tych inżynierskich systemów symulacyjnych.

msc-news4

Obok ukazania szerokiego spektrum zastosowań oprogramowania CAE do analiz inżynierskich konferencja ma umożliwić wymianę doświadczeń z zakresu użytkowania oprogramowania, pełnić też będzie rolę integracyjną środowiska użytkowników. Przewidziane są również warsztaty praktyczne.
Wśród prezentowanych tematów znajdą się m.in.:

  • Analiza zagadnienia praktycznego/teoretycznego; wykorzystanie metod numerycznych w przemyśle lotniczym, okrętowym, samochodowym, kolejowym;
  • Praktyczne wykorzystanie oprogramowania MSC Software do analiz strukturalnych, dynamiki strukturalnej, analiz termicznych, zagadnień kontaktowych, analiz materiałów hiper-elastycznych;
  • Praktyczne wykorzystanie oprogramowania Simufact do analiz procesów technologicznych przeróbki plastycznej, analiz odkształceń, naprężeń i przemian fazowych, wynikających z procesów spawalniczych;
  • Wykorzystanie oprogramowania w zagadnieniach naukowo-badawczych;

Konferencja organizowana jest przez spółkę EC Engineering.

więcej szczegółów można uzyskać na stronach organizatora:
http://www.ec-e.pl/software-pl/MSC_Software/Konferencja_MSC.Software_i_Simufact_15-16.V.2014/
i pod numerem telefonu: 12 341 89 41