25 lipca 2024


W dniach 25-26 listopada 2014 r., we wrocławskim hotelu City Haston odbędzie się kolejna edycja Auto Forum & Business Day – otwartej konferencji motoryzacyjnej oraz branżowych spotkań B2B połączonych z wystawami produktów i usług branży automotive.

W trakcie Auto Forum dyskutować się będzie m.in. na temat rozwiązań poprawiających wydajność w branży, o poszukiwaniu dróg do zachowania konkurencyjności, także na temat prawa pracy, szkolnictwa zawodowego dla firm, oraz nad nowymi możliwościami i barierami kooperacji dla dostawców. Wydarzenie adresowane jest do firm produkcyjnych oraz świadczących różne usługi dla sektora motoryzacyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem grup docelowych:

  • top management, dyrekcje, właściciele firm
  • przedstawiciele działów inżynieryjnych, produkcyjnych, jakości, optymalizacji procesów
  • reprezentantów instytucji naukowych

 

Business Day ma z kolei na celu kojarzenie potencjalnych partnerów handlowych, rozpoznanie potencjału do współpracy, czy wymianę istotnych informacji biznesowych – podczas indywidualnych rozmów. To wydarzenie, skupiające się na zagadnieniach związanych z zakupami, sprzedażą, poszukiwaniem partnerów handlowych, skierowane jest do osób biorących udział w tych procesach na różnych szczeblach:

  • zarządy, dyrekcje, właściciele firm,
  • działy zakupów i sprzedaży
  • działy inżynieryjne i jakościowe

szczegóły na stronie: http://autoforum-businessday.pl