18 kwietnia 2024


W dwunastej edycji konferencji branży motoryzacyjnej Auto Forum & Business Day, która odbyła się w dniach 25 - 26 listopada we Wrocławiu, wzięło udział przeszło dwieście osób, w tym wielu zarządzających największymi w Polsce firmami sektora automotive.

auto forum 2014 news

Uczestnicy konferencji wysłuchali blisko dwudziestu prelekcji tematycznych i wzięli udział w panelu dyskusyjnym na temat roli własnego know-how w rozwoju firmy i gospodarki.
Wśród prezentowanych zagadnień znalazły się m.in.:

  • Rola centrów R&D w rozwoju gospodarki
  • Koncentracja na innowacyjnych rozwiązaniach – kluczem do przyszłości
  • Kompleksowe operacje w zakresie zintegrowanego łańcucha dostaw i rozwoju produktu
  • Robotyzacja – siła napędowa rozwoju przemysłu

Podczas trwania wydarzenia odbywały się także rozmowy handlowe. Uczestnicy mieli okazję spotkać się z potencjalnymi nabywcami, przedstawicielami firm samochodowych, producentów i poddostawców.
Całości wydarzenia towarzyszyła wystawa, podczas której na specjalnie przygotowanych stoiskach, blisko trzydzieści firm prezentowało swoje produkty i usługi.

Więcej na stronie:
http://autoforum-businessday.pl