26 czerwca 2024


W warszawskim Hotelu Victoria 14 listopada odbyło się coroczne spotkanie użytkowników oprogramowania ANSYS – Conference SymKom 2014.

symkom conferencja 2014

Pierwsza część spotkania poświęcona była pierwszej w Polsce prezentacji najnowszej wersji oprogramowania ANSYS 16, podczas której można było zapoznać się z nowościami w dziedzinie obliczeń przepływowych, strukturalnych i elektromagnetycznych, jak również w programach służących do przygotowania geometrii i siatki obliczeniowej.

W drugiej części wydarzenia swoje prezentacje przedstawiali goście konferencji – użytkownicy oprogramowania ANSYS (z obszaru zastosowań przemysłowych i akademickich).
Wśród prezentowanych zagadnień były m.in.:
* modelowanie procesów spalania i emisji zanieczyszczeń w przemysłowych urządzeniach energetycznych,
* wykorzystanie metody ruchomej siatki do obliczeń przepływu w stanach nieustalonych przez impulsowe wtryskiwacze gazu,
* wykorzystanie metod CFD i MES do projektowania i optymalizacji urządzeń wentylacyjnych,
* analiza zjawisk aerodynamicznych występujących podczas lotu żuka,
oraz
* modelowanie złóż fluidalnych.
Organizatorem dorocznego spotkania tradycyjnie już była firma SymKom – partner firmy ANSYS.
Kolejne spotkanie w przyszłym roku.

źródło: Symkom